Caspers over nice Mindmeister.

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Caspers over nice Mindmeister. 저자: Mind Map: Caspers over nice Mindmeister.

1. Verden i brand

1.1. Læringsmål

1.2. Noter

1.2.1. Verden i brand.

1.2.2. “Nazi ugik kun 30-35% af stemmerne"

1.2.3. Lov til beskyttelse af de tyske (noget) og ære.

1.2.4. En af dem var at Jøderne ikke måtte have sex og få afkom.

1.2.5. Jøder måtte kun tag et hvis antal smykker med, og resten blev solgt til tysker, og tyskerne bestemte selv prisen.

1.2.6. Jøder havde svært ved at rejse ud af landet. - Rejste de f.eks. til DK og skulle vise deres pas stod der et “j” (jøde) Så vil de få besked på at rejse hjem/hjem sendt.

1.2.7. Liv frem for alt.

1.2.8. Hitler skrev underpå at Handicappede skulle dræbes.

1.2.9. Lægerne blev sat til at udpege de handicappede og sendte derefter arbejdet videre til en ansat, så lægen ikke skulle tag skylden.

1.2.10. Læger gøre det stadig, men under al’ hemmelighed. Nogen tilfælde stopper de med at give medicin mod sygdommen og forsætter med pincelin

1.2.11. Hvem kan blive bødler. Forsæt...

2. Verden i brand 3

2.1. Vindere og tabere

2.2. Socialdarwinismen en samfundsteori som blev brugt på dyr, og blev derefter overflyttet til mennesker og brugt der. De svage dør og de stærke lever

2.3. Man kan ikke legitimere dette ud for folkedrab.

2.4. Nej, fordi vi er mennesker alle sammen, Hitler skyldte bare skylden på disse mennesker for at skyde skylden på nogen.

2.5. Fordomme

3. Forskelle på Aksemagterne og De allierede

3.1. De allierede var nogle grupper af soldater der bekæmpede tyskerne.

3.1.1. Aksemagterne var nogle grupper der støttede tyskerne, som f.eks Japan. De blandede sig, og begyndte at føre krig mod USA. USA smed ca.3 atombomber over deres største byer, også hørte vi ikke mere fra dem

4. Charls darwi

4.1. Charles Robert Darwin. Født Feb.12 1809 - Døde 19. april 1882.

4.2. Han opfandt “Survival of the fittest”

4.3. Og at dyr kan passe sig naturen, og hele tiden ændrede sig efter naturen.

5. Verden i brand 2

6. Velfærdsstaten

6.1. Danmarks grænse

6.2. 1945-1993 Danmarks grænse var normale pga. Danmark ikke var med i nogen krige.

6.3. Befolkningen

6.4. Invandring startede i danmark i 1960’erne. Danmark inviterede arbejder ind da de havde brug for arbejdskraft. Det var mennesker fra både Pakistan og Tyrkiet. Senere kom der andre lande pga. katastrofer i deres lande.

6.5. Marshallhjælpen

6.6. Da 2. verdenskrig sluttede skulle Danmark og andre lande i Europa bruge hjælp til at genopbygge industri og landbrug. Usa støttede med milliarder af $. (Denne hjælp blev kaldt Marshallhjælpen)

6.6.1. Uden Usa’s hjælp havde genopbygning varet meget længere tid. Usa satte samme tid frihandlen mellem de europæiske lande i gang. Dette skabte EF senere hen.

6.7. Stigende velstand

6.8. 1958-160’erne fik Danmark en økonomisk fremgang med hensyn til materielle goder. Det blev almindeligt at eje sit eget hus og bil. Det blev nemmere at få råd til de forskellige goder, også fordi kvinderne begyndte at kommet på arbejdsmarkedet.

6.9. Velfærdsstaten

6.10. Perioden 1945 kaldes velfærdsstaten pga. staten forsørgelse for de mennesker der ikke kunne forsørge sig selv gik igang. (først efter krigen) ‘Velfærd’ dækker alt fra hosptalsvæsen og pensioner til uddannelsesstøtte.

7. Velfærdsstatens historie

7.1. Begyndelse

7.2. Slutningen af 1800-tallet voksede socialdemokratiet frem i Danmark. De arbejdede at gøre forholdene bedre for de danske arbejdere og pressede derfor de borgerlige regeringer til at anskaffe nogle enkelte velfærdsydelser.

7.2.1. Da socialdemokraterne første gang fik magten i regeringen 1924, oprettede de det første socialministerium som havde ansvar for den socialdemokratiske socialpolitik. Ministeriet blev dog nedlagt hurtigt igen, da venstre fik magten igen i 1926. I 1933 lykkedes det at lave et bredt politisk forlig om velfærd