VenW intranet (versie 1.9 - 9-10-2008)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
VenW intranet (versie 1.9 - 9-10-2008) Door Mind Map: VenW intranet (versie 1.9 -  9-10-2008)

1. Staf

1.1. Bedrijfsvoering

1.1.1. Financiële bedrijfsvoering

1.1.1.1. Registreren en betalen

1.1.1.1.1. Verwerking financiële gegevens

1.1.1.1.2. Factuurverwerking

1.1.1.1.3. Vorderingen

1.1.1.1.4. Declaraties

1.1.1.1.5. Voorschotten

1.1.1.1.6. Crediteurenregistratie

1.1.1.2. Opdrachtverlening

1.1.1.2.1. Offertes

1.1.1.2.2. Contracten

1.1.1.2.3. Opdrachtbrieven

1.1.1.2.4. Subsidies

1.1.1.3. Bedrijfsvoeringsoverleg

1.1.1.3.1. Bedrijfsvoeringsberaad

1.1.1.3.2. Interdepartementaal overleg (bedrijfsvoering)

1.1.2. Wet- en regelgeving (financieel)

1.1.2.1. HAFIR

1.1.2.2. HAFA

1.1.2.3. Accounting manual

1.1.3. Management- en begrotingscyclus

1.1.4. Inkoop

1.1.4.1. Inkoopbeleid en -kaders

1.1.4.1.1. Aanbestedingsbeleid

1.1.4.1.2. BIBOB

1.1.4.1.3. Duurzaam inkopen

1.1.4.1.4. Integriteit

1.1.4.2. GWW

1.1.4.2.1. Inkoopstrategie GWW

1.1.4.2.2. Inkooporganisatie GWW

1.1.4.2.3. Inkoopanalyses GWW

1.1.4.2.4. Inkoopproces GWW

1.1.4.3. Facilitair

1.1.4.4. ICT

1.1.4.5. Inhuur

1.1.4.6. Inkoopdocumenten

1.1.4.6.1. Contractvoorbereiding

1.1.4.6.2. Marktbenadering en gunning

1.1.4.6.3. Contractuitvoering

1.1.4.6.4. Contractafronding

1.1.4.7. Algemene voorwaarden

1.1.4.8. Raamcontracten

1.1.4.9. Programma Inkoopondersteuning

1.1.4.9.1. Inkoopdossier

1.1.4.9.2. EBF

1.1.4.9.3. TenderNed

1.1.5. Financiële controle

1.1.5.1. Financiële instrumenten

1.1.5.1.1. Kosten-baten analyse

1.1.5.1.2. PPS

1.1.5.2. Publieke financiering infrastructuur

1.1.5.3. Investeringsprojecten- en programma's

1.1.5.4. Basismodel Beheersing grote projecten

1.1.5.5. Beleidsevaluaties

1.1.5.6. Administratie en interne controle

1.1.6. Audit

1.1.6.1. Sturing en beheersing

1.1.6.2. Verantwoording

1.2. Juridisch

1.2.1. Wet- en regelgeving (juridische voorbereiding)

1.2.1.1. Project Beter Geregeld

1.2.1.2. Administratieve Lasten

1.2.2. Juridische checklist

1.2.3. Juridische overeenkomsten

1.2.4. Juridische besluiten

1.2.5. Schadevergoedingen

1.2.6. Geschillen

1.2.7. Internationaal (juridisch)

1.2.8. Handhaven en beboeten

1.3. Communicatie

1.3.1. Communicatie-checklist

1.3.2. Interne communicatie

1.3.2.1. Personeelsbladen

1.3.2.2. Kennisplein

1.3.2.3. Knipselkrant

1.3.2.4. Bibliotheek

1.3.2.5. Intranet

1.3.2.6. Nieuwsbrieven

1.3.2.7. Communicatiekalender

1.3.3. Communicatiebeleid en -strategie

1.3.3.1. Communicatieplannen

1.3.3.2. Publicatiebeleid

1.3.3.3. Communicatiebeleid

1.3.3.4. Communicatiestrategie

1.3.3.5. Inter- en intranetbeleid

1.3.3.6. Missie en kernboodschap

1.3.4. Communicatieonderzoek

1.3.5. Communicatiemiddelen en -uitingen

1.3.5.1. Internet

1.3.5.2. Huisstijl

1.3.5.2.1. Internet/intranet (Huisstijl)

1.3.5.2.2. Vormgeving

1.3.5.2.3. Drukwerk

1.3.5.2.4. Logo’s

1.3.5.2.5. Cartografie

1.3.5.3. Audiovisueel

1.3.5.4. Campagnes (Communicatiemiddelen en -uitingen)

1.3.6. Pers en woordvoering

1.3.6.1. WOB-verzoeken

1.3.6.2. Persconferenties

1.3.6.3. Toespraken

1.3.6.4. Interviews

1.3.6.5. Persberichten

1.3.6.6. Uitnodigingen bewindslieden

1.3.7. Publieksvoorlichting

1.3.7.1. Campagnes (Publieksvoorlichting)

1.3.7.2. Postbus 51

1.3.7.3. Crisiscommunicatie

1.3.7.4. Arbeidsmarktcommunicatie

1.3.7.5. Inspraak

1.4. Informatiemanagement

2. Kerntaken

2.1. Beleid

2.1.1. Beleid VenW algemeen

2.1.1.1. Begroting

2.1.1.2. (Voor het intranet eventueel aangevuld met Minster/Staatssecretaris)

2.1.2. Spoor - OV

2.1.2.1. Aanbesteding OV stads- en streekvervoer

2.1.2.2. Ambities spoor

2.1.2.3. HSL-Zuid

2.1.2.4. Mobiliteitsvisie

2.1.2.4.1. Nota mobiliteit

2.1.2.4.2. Nota Ruimte

2.1.2.5. OV-chipkaart

2.1.2.6. Taxi’s

2.1.3. Weg

2.1.3.1. Verbreden snelwegen Amsterdam-Almere

2.1.3.2. Kilometerprijs

2.1.3.3. Verkeersmanagement

2.1.3.4. Randstad urgent

2.1.3.5. Verkeers- en transportveiligheid

2.1.3.6. A4 midden Delfland

2.1.4. Luchtvaart

2.1.4.1. Schiphol

2.1.4.2. Regionale luchthavens

2.1.4.3. IJzeren Rijn

2.1.5. Water

2.1.5.1. Innovatie waterbouw

2.1.5.2. Kustversterking

2.1.5.3. Programma's DGW

2.1.5.3.1. Programma gebruiksfuncties

2.1.5.3.2. Programma water & veiligheid

2.1.5.3.3. Programma water & kwaliteit

2.1.5.3.4. Programma Water & Regie Stroomgebieden

2.1.5.3.5. Pieken in de Delta

2.1.5.3.6. Waterwetgeving

2.1.5.4. Nationale waterplan

2.1.5.5. Europese kaderrichtlijn water

2.1.5.6. Waterwet

2.1.5.7. Europese richtlijn overstromingsrisico’s

2.1.6. Meteorologie en klimaat

2.1.7. Maritiem

2.1.7.1. Scheepvaart

2.1.7.2. Havens

2.2. Toezicht

2.2.1. Inspectie VenW algemeen

2.2.2. Binnenvaart

2.2.3. Bus

2.2.4. Gevaarlijke stoffen

2.2.5. Koopvaardij

2.2.6. Luchtvaart

2.2.7. Rail

2.2.8. Taxi

2.2.9. Visserij

2.2.10. Vrachtauto

2.2.11. Waterbeheer

2.3. Uitvoering

2.3.1. Nog nader in te vullen

3. Service

3.1. Bijeenkomsten

3.1.1. Zaal reserveren

3.1.2. Vergaderfaciliteiten

3.1.3. Evenementen

3.2. Werkondersteuning

3.2.1. Archiveren

3.2.2. Kopiëren en drukwerk

3.2.3. Post

3.2.4. Bibliotheek

3.3. Communicatiemiddelen

3.3.1. Organizers

3.3.2. Mobiele telefoons

3.3.3. Vaste telefoons

3.3.4. Faxen

3.3.5. Telefooncentrale

3.3.6. Radio en TV

3.4. Werkplekken

3.4.1. Kantoormeubilair

3.4.2. Telewerken

3.4.3. ARBO

3.4.4. Aankleding (werkplek)

3.4.5. Kantoorartikelen

3.5. Catering

3.5.1. Drank- en snackautomaten

3.5.2. Bedrijfsrestaurants en koffiecorners

3.5.3. Evenementencatering

3.6. Vervoer

3.6.1. Woon-werkverkeer

3.6.1.1. Fietsen (woon-werkverkeer)

3.6.1.2. Openbaar vervoer (woon-werkverkeer)

3.6.1.3. Auto's (woon-werkverkeer)

3.6.2. Dienstreizen

3.6.2.1. Binnenlandse dienstreizen

3.6.2.2. Buitenlandse dienstreizen

3.6.2.3. Dienstauto's

3.6.2.4. Openbaar vervoer (dienstreizen)

3.6.2.5. Dienstfietsen

3.7. Ideeënbus

3.8. Marktplaats

3.9. Kantoren

3.9.1. Onderhoud en storingen

3.9.2. Receptie

3.9.3. Schoonmaak

3.9.4. Bezoekers

3.9.5. Verhuizingen

3.9.6. Diefstal en schade

3.9.7. Roken

3.9.8. Verloren en gevonden voorwerpen

3.9.9. Aanvoer van goederen

3.10. Beveiliging en veiligheid (kantoren)

3.10.1. Beveiliging (kantoren)

3.10.1.1. Overwerk melden

3.10.1.2. Toegangspassen

3.10.1.3. Beveiligingsbeleid

3.10.1.4. Cases & toetsen beveiliging

3.10.2. Veiligheid (kantoren)

3.10.2.1. Preventie

3.10.2.2. Ongevallen

3.10.2.3. Calamiteiten

3.10.2.4. Bedrijfshulpverlening

3.11. Automatisering

3.11.1. Randapparatuur

3.11.2. Computers

3.11.3. Infrastructuur

3.11.4. Software

3.11.5. Informatiebeveiliging

3.11.6. SAP

3.12. Financiën, inkoop en automatisering

3.13. Weer

4. Organisatie

4.1. Directies

4.1.1. SSO

4.1.2. DAD

4.1.3. DAB

4.1.4. DCO

4.1.5. FMC

4.1.6. HDJZ

4.1.7. DGLM

4.1.8. DGMo

4.1.9. DGW

4.2. Thema's

4.2.1. Personeelsvereniging

4.2.2. Jong VenW

4.2.3. Vernieuwing

4.2.4. Veiligheid

4.2.5. Kennis en innovatie

4.3. Agentschappen

4.3.1. IVW

4.3.2. KNMI

4.3.3. RWS

4.4. Ondernemingsraden

4.4.1. Departementale Ondernemingsraad (DOR)

4.4.2. OR CenD

4.4.3. OR DGMo

4.4.4. OR DGLM

4.4.5. OR IVW

4.4.6. OR SSO

5. Politiek

5.1. Interne raden

5.1.1. Ministerraad

5.1.2. Onderraden

5.1.3. Voorportalen

5.1.4. Bestuursraad

5.1.5. Bewindspersonenstaf

5.2. Parlementszaken

5.2.1. Kameragenda

5.2.2. Kamerdebatten

5.2.3. Brieven aan parlement

5.2.4. Kamervragen

5.2.5. Amendementen

5.2.6. Moties en toezeggingen

5.2.7. Kamerstukken

5.2.8. Vaste Commissies

5.3. Internationaal

5.3.1. Beleidsthema's (virtueel thema op basis van trefwoord EU/int)

5.3.2. Juridisch

5.3.3. VenW en de EU

5.3.3.1. EU besluitvormingsproces

5.3.3.2. Haags besluitvormingsproces

5.3.3.3. Europese agentschappen

5.3.3.4. Vertegenwoordiging in de EU

5.3.4. Landeninformatie

5.3.5. Internationale strategie

5.3.6. Internationale bezoeken

5.3.7. Ambtelijke overleggen

5.3.8. Internationale organisaties

6. Personeel

6.1. Dienstverband

6.1.1. Ambtenaarschap

6.1.2. In dienst

6.1.3. Uit dienst

6.1.4. Integriteit

6.2. Financiën

6.2.1. Salaris

6.2.2. Toeslagen

6.2.3. Vervoer en vergoedingen

6.2.4. Uitkeringen en pensioen

6.2.5. Andere financiële onderwerpen

6.3. Aan- en afwezigheid

6.3.1. Werktijden

6.3.2. Vakantie

6.3.3. Verlof

6.4. Functie en loopbaan

6.4.1. Functievervulling

6.4.2. Loopbaan

6.4.3. Opleiding

6.4.4. Vacatures

6.5. Gezondheid en veiligheid

6.5.1. Gezond en veilig werken

6.5.2. Ziekte en herstel

6.6. Organisatie

6.6.1. Organisatieveranderingen

6.6.2. Organisatie en formatie

6.6.3. P&O-organisaties bij het Rijk

6.6.4. Voor en door medewerkers

6.6.5. Voor managers en P&O

6.7. Inspraak en naslag

6.7.1. Medezeggenschap

6.7.2. Georganiseerd overleg

6.7.3. Conflictoplossing

6.7.4. Orde- en strafmaatregelen

6.7.5. Naslag