Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
verzorgende IG Door Mind Map: verzorgende IG

1. vakken

1.1. intergraal

1.2. kennis

1.3. sociale vaardigheden

1.4. vaardigheden

1.5. rekenen

1.6. Nederlands

1.7. practicum

1.8. slb

2. lestijden

2.1. lange dagen

2.2. vroeg beginnen

2.3. laat uit

2.4. 1000 uur lesuren+stage-uren

3. opleiding

3.1. 3 jaar

3.2. stage

3.3. theorie

3.4. praktijk

4. verschillende beroepen na behalen diploma

4.1. gehandicaptenzorg

4.2. ouderenzorg

4.3. kraamzorg

4.4. geestelijke gezondheidszorg

5. stage/praktijk

5.1. leerjaar 1

5.1.1. 1 keer per week

5.1.2. 8 uur

5.1.3. wijkleercentrum

5.1.4. niet zelf kiezen

5.2. leerjaar 2

5.2.1. zelf een top 3 opgeven