Concept map

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Concept map Door Mind Map: Concept map

1. Zuur en basen

1.1. Zuur

1.1.1. Protondonor

1.2. Basen

1.2.1. Protonacceptor

1.3. (geconjugeerd) zuur-basekoppel

1.4. pH en pOH

1.4.1. Verdunnen

1.4.2. pH+pOH=14

1.4.2.1. -log[H+]

1.4.2.2. -log[pOH-]

1.5. Sterk

1.5.1. Aflopende reactie

1.6. Zwak

1.6.1. Evenwicht

1.7. Evenwichtsvoorwaarde

1.8. Zuur-base reactie

1.8.1. Neutralisatie (reactie)

1.9. Equivalentiepunt

1.10. Chemische reactie

1.11. Amfolyt

1.12. Waterevenwicht

1.13. Zuur- en baseconstanten

2. Brandstoffen

2.1. Scheidingmethodes

2.1.1. Distillatie

2.1.1.1. Distillaat

2.1.1.2. Distilleerkolf

2.2. Elektrolyse

2.2.1. Onledingsreactie

2.3. Fossiele brandstof

2.3.1. Organische stoffen

2.3.1.1. Koolstof (C)

2.3.1.2. Koolstofdioxide (CO2)

2.3.1.3. Grote koolstofketens

2.3.1.3.1. Waterstof

2.3.1.3.2. Zuurstof

2.3.1.4. Energierijk

2.3.2. Ontstaan uit plantaardige en dierlijke resten

2.4. Energierijke binding

2.5. Broeikasgassen

2.5.1. Brandstofcellen

2.5.2. Stikstofdioxiden

2.6. Verbranding

2.6.1. Onvolledige verbranding

2.6.2. Volledige verbranding

3. Redoxreacties

3.1. Reductor

3.2. Oxidator

3.3. Redoxkoppel

3.3.1. Elektronen overdracht

3.4. Elektronen uitwisseling

3.5. Elektrochemische cellen

3.5.1. Halfcel

3.5.2. Elektrode

3.5.2.1. Positieve elektrode

3.5.2.2. Negatieve elektrode

3.5.3. Elektronenstroom

3.5.3.1. Min- en pluspool

3.5.4. Ionenstroom

3.5.4.1. Elektrolyt

3.5.4.2. Zoutbrug

3.5.4.2.1. Poreuze membraan

3.5.5. Bronspanning

3.6. opstellen reactievergelijking

3.6.1. Halfreacties

3.6.1.1. Reductie (elektronen rechts van de pijl)

3.6.1.2. Oxidatie (elektronen links van de pijl)

3.7. Corrosie

3.7.1. Chemische corrosie

3.7.2. galvanische corrosie

4. Zouten

4.1. Elektrovalentie

4.1.1. Ionlading

4.1.2. Ionsoort

4.2. Scheidingsmethodes

4.2.1. Filteren

4.2.2. Hydratie

4.2.2.1. Ionen omkapseld door watermoleculen

4.2.3. Indampen

4.2.3.1. Residu

4.3. Ionon

4.3.1. Atoom of molecuul

4.3.2. Overschot of tekort elektronen

4.3.3. Lading

4.3.3.1. Zowel positief als negatief

4.4. Kristalwater

4.4.1. Kristalrooster

4.4.1.1. Hydraat

4.4.2. Zouthydraat

4.4.2.1. Watermolecuul

4.4.2.2. Zoutmolecuul

4.4.3. Anhydraat (ZONDER KRISTALWATER)

4.5. Metalen en niet-metalen

4.5.1. Neutraal

4.6. Neerslagreactie

4.6.1. Vaste stof vorming

4.7. Dubbel zout

4.8. Bros -> breekt snel

4.9. Geleid geen stroom in vaste fase Geleid wel stroom in vloeibare fase

4.10. Oplossen

4.10.1. Geeft losse ionen

5. Dipoolmoleculen

5.1. Nucleofiel

5.2. Elektrofiel

5.3. Dipoolmoment

5.3.1. Polaire atoombinding

5.3.2. Apolaire atoombinding

6. VSEPR

6.1. Omringingsgetal

6.2. Valentie elektronen

7. Isomeren

7.1. Structuur-isomeer

7.2. Stereo-isomeer

7.2.1. Cis-trans isomeer

7.2.2. Spiegelbeeld isomeer

8. Reactie types

8.1. Isomerisatie reactie

8.1.1. Verandering structuur

8.2. Condensatie reactie

8.2.1. H20 komt vrij

8.3. Hydrolyse

8.3.1. H2O wordt opgenomen

8.4. Verestering

8.4.1. zuur + alcohol = ester

8.5. Redox reactie

8.6. Verbreken

8.6.1. Symmetrisch

8.6.2. Asymmetrisch

8.7. Radicaal reactie

8.7.1. Initiatie

8.7.2. Prolongatie

8.7.3. Terminatie

8.8. Sn1

8.8.1. lief, 2 stappen

8.9. Sn2

8.9.1. agressief, 1 stap

8.10. Verbranding

8.11. Elektrolyse

8.12. Zuur base

8.13. Neerslag

8.14. Oplossen

8.14.1. homogeen mengsel

8.15. Ontleding

8.16. Reactie mechanismes

8.16.1. Additie reactie

8.16.1.1. Toevoegen

8.16.2. Substitutie reactie

8.16.2.1. Vervangen

8.16.3. Eleminatie reactie

8.16.3.1. Weghalen

9. Lewisstructuur

9.1. Octetregel

9.2. Formule lading: F=V-1/(2B-N)

9.3. Elektronen uitwisseling

10. Proceschemie

10.1. Scheidingsmethode

10.1.1. Destilleren

10.1.1.1. Kookpunt

10.1.2. Filteren

10.1.2.1. Deeltjesgrootte

10.1.3. Centrifugeren

10.1.3.1. Dichtheid

10.1.4. Bezinken

10.1.4.1. Dichtheid

10.1.5. Extraheren

10.1.5.1. Oplosbaarheid

10.1.6. Adsorptie

10.1.6.1. Aanhechtingvermogen

10.1.7. Chromatografie

10.2. Blokschema

10.3. Batchproces

10.4. Continu proces

10.5. Massabalans

11. Evenwichtsreacties

11.1. Aflopende reacties

11.2. Omkeerbare reacties

11.3. Energie diagram

11.4. Chemisch evenwicht

11.4.1. Homogeen evenwicht

11.4.2. Heterogeen evenwicht

11.5. Evenwichtsconstante K

11.5.1. K= (〖[C]〗^r X〖[D]〗^s)/(〖[A]〗^p X〖[B]〗^q )

11.6. Evenwichtsvoorwaarde

11.7. Verstoring van het evenwicht

11.7.1. Concentratie verandering bij gasevenwicht

11.7.2. Volume verandering bij oplossing

11.7.3. Temperatuurverandering

12. Energiebalansen

12.1. Exotherme reactie

12.1.1. ∆E_reactie < 0

12.2. Endotherme reactie

12.2.1. ∆E_reactie > 0

12.3. Verwarmen van een stof

12.3.1. Q=C×m×ΔT

12.4. Faseovergang van een stof

12.4.1. Q=C×m

12.5. Energiebalans

12.5.1. E1 + Q = E2

12.6. Atoombalans

12.7. Massa balans

12.8. Energie diagram

12.9. Energie inhoud

12.10. ΔE_reactie=〖∑∆E〗_(vorming (reactieproducten))-〖∑∆E〗_(vorming (beginstoffen))

12.11. Activeringsenergie

12.12. Katalysator

12.13. Theorische en praktische opbrengst

12.14. Vormingswarmte

12.15. Verbrandingswarmte

13. Productieproces

13.1. Atoomeconomie

13.2. Rendement

13.3. E-factor

13.4. Q-factor

13.5. MAC-waarde

14. Periodiek systeem

14.1. Alkali metalen - Groep 1

14.2. Aardalkali metalen - Groep 2

14.3. Halogenen - Groep 7

14.4. Edelgassen - Groep 8

14.4.1. Edelgasconfiguratie

14.4.2. Non-reactief

14.5. Elektronegatieviteit

14.6. Massagetal

14.7. Atoomnummer

15. Atoomopbouw - model van Bohr

15.1. Atoom

15.1.1. Bindingen

15.1.1.1. Atoombinding/ covalente binding

15.1.1.1.1. Gedeeld elektronepaar

15.1.1.1.2. Covalentie

15.1.1.2. Polaire atoombinding

15.1.1.2.1. Dipoolmoment

15.1.1.3. Apolaire atoombinding

15.1.2. Coulombkracht

15.1.3. Elektron (negatieve lading)

15.1.3.1. Elektronenconfiguratie

15.1.3.2. Valentie elektronen

15.1.3.3. Elektronenwolk

15.1.4. Neutron (geen elektrische lading)

15.1.5. Proton (positieve lading)

15.1.5.1. Atoomnummer

15.1.5.2. Kernlading

15.1.6. Isotopen

15.1.7. elektronenschillen

15.1.7.1. K - eerste schil

15.1.7.2. L - tweede schil

15.1.7.3. M - derde schil

16. Formules

16.1. Mol berekenen

16.1.1. Concentratie

16.1.1.1. Aantal mol / volume = concentratie

16.1.1.2. Concentratie x volume = aantal mol

16.1.2. Aantal deeltjes

16.1.2.1. Aantal mol x (6.02 x 10^23) = aantal deeltjes

16.1.2.2. Aantal deeltjes / (6.02 x 10^23) = aantal mol

16.1.3. Massa

16.1.3.1. Aantal mol x Molaire = massa

16.1.3.2. Massa / Molaire = aantal mol

16.1.3.3. Volume

16.1.3.3.1. Massa / dichtheid = volume

16.1.3.3.2. Volume x dichtheid = massa

16.1.4. Gasvolume

16.1.4.1. Aantal mol x Vm = gasvolume

16.1.4.2. Gasvolume / Vm = aantal mol

16.2. Structuurformule

16.2.1. Voorbeeld (H2O): O - H - O

16.3. Verhoudingsformule

16.3.1. Voorbeeld: Stel je hebt Fe3+ en S2-. Om deze gelijk aan elkaar te maken doe je Fe x 2 en S x 3. (3x2)+(-2x3) = 0  0 betekent neutraal

16.4. Molecuulformule

16.4.1. Voorbeeld: 3 H20

16.4.1.1. 3 geeft hoeveel moleculen aanwezig zijn

16.4.1.2. 2 geeft hoeveel atomen van voorafgaande atoomsoort aanwezig zijn

16.5. Oplosreactie

16.5.1. Voorbeeld: CuSO4 --> Cu + SO4

16.6. Formule lading (lewisstructuur)

16.6.1. Formule lading: F=V-1/(2B-N)

16.7. Energie balans

16.7.1. E1 + Q = E2

16.7.2. Verwarmen van een stof

16.7.2.1. Q=C×m×ΔT

16.7.3. Evenwichtsconstante

16.7.3.1. K= (〖[C]〗^r X〖[D]〗^s)/(〖[A]〗^p X〖[B]〗^q )

16.7.4. ΔE_reactie=〖∑∆E〗_(vorming (reactieproducten))-〖∑∆E〗_(vorming (beginstoffen))

17. Metalen

17.1. Macro niveau

17.1.1. Vervormbaar

17.1.1.1. Metaal rooster veranderd niet, alleen de locatie

17.1.2. Geleid warmte goed

17.1.3. Glanzend

17.1.4. Geleid stroom goed

17.1.5. Vast bij kamertemperatuur

17.1.6. hoog smelt en kookpunt

17.2. Micro niveau

17.2.1. Model van Bohr

17.2.1.1. o 1, 2 of 3 valentie elektronen o Worden gemakkelijk afgestaan o Weinig elektronegatief

17.2.2. Metaalbindingen --> als elektronen zee model

17.2.3. Metaalrooster

17.3. Legering/alliage

18. Water

18.1. Waterstofbruggen

18.1.1. Binding tussen H en N, O of F

18.1.2. Door elektronegativiteit

18.2. Dipoolmolecuul

18.3. Hydrofiel

18.4. Hydrofoob

19. Ionen

19.1. Iondipoolbinding

19.2. Ionrooster

19.2.1. Niet-metaal is groter dan metaal

19.3. Ionbindingen

19.4. Hoe groter de lading, hoe meer aantrekkingskracht

19.5. Hydratatie

20. Moleculen

20.1. Niet-metalen

20.2. Bezit chemische eigenschappen

20.3. Bindingen

20.3.1. Vanderwaalsbinding

20.3.2. Waterstofbrug

20.3.3. dipool-dipoolbinding

20.4. Organische moleculen

20.5. Anorganische moleculen

20.6. Alkanen

20.6.1. Methaan -> Ethaan -> Propaan -> Butaan ->Pentaan

20.7. Molecuulformule

20.8. Structuurformule

21. Niet - metalen

21.1. Vaak gasvormig bij kamertemperatuur

21.2. Niet glanzend

21.3. De meeste niet-metalen komen voor in combinatie met andere elementen --> moleculen of zouten

21.4. De niet deelbare stoffen (twee-atomige moleculen)

21.4.1. H2 - N2 - O2 - CI2 - F2 - I2 - Br2

22. Krachten

22.1. Intermoleculaire krachten

22.1.1. Krachten tussen de moleculen

22.1.2. Polair karakter

22.1.3. dipoolmoment

22.2. Intramoleculaire krachten

22.2.1. Krachten binnen in de moleculen

22.2.2. Coulombkracht

22.2.3. Vanderwaalskracht

23. Reacties

23.1. Reactie energie/ activeringsenergie

23.1.1. Endotherme reactie

23.1.1.1. Chemische energie voor is kleiner dan chemische energie na

23.1.2. Exotherme reactie

23.1.2.1. Chemische energie voor is groter dat chemische energie na

23.2. Anabole reacties

23.3. Katabole reacties

23.4. Effectieve botsende deeltjes

23.4.1. Bij effectieve botsing tussen deeltjes geeft het een reactie

23.5. Citroenzuurcyclus

23.6. Hydrolyse

23.7. Verestering

23.8. Condensatie

23.9. Redox reactie

23.10. Additie

23.11. Zuur/ base reactie

23.12. Synthese

24. Metabolisme (stofwisseling)

24.1. Vet

24.1.1. Verzadigd

24.1.2. Onverzadigd

24.1.3. Energie opslag

24.2. Koolhydraten

24.2.1. Glucose

24.3. Eiwitten

24.3.1. Katalyse

24.3.2. Levering calorieën

24.3.3. Levering aminozuren

24.3.4. Opbouw: aminogroep, zuurgroep en restgroep

25. Chemische bindingen

25.1. Intramoleculaire bindingen

25.1.1. Bijvoorbeeld: covalente binding

25.2. Intermoleculaire bindingen

25.2.1. Bijvoorbeeld: waterstofbruggen

25.3. Peptidebinding

26. Materialen

26.1. monomeren en polymeren (plastics)

26.1.1. Thermoharders

26.1.1.1. Crosslinks

26.1.2. Thermoplasten

26.1.3. Elastomeren

26.2. Eigenschappen

26.2.1. Brosheid

26.2.2. Buigsterkte

26.2.3. Hardheid

26.2.4. Oplosbaarheid

26.2.5. Treksterkte

26.2.6. Kookpunt

26.2.7. Smeltpunt

26.2.8. Brandbaarheid

26.2.9. Helderheid

27. Fases

27.1. Gas

27.2. Vloeibaar

27.3. Vast

28. Naamgeving

28.1. 1) aantal c is naamgevend

28.2. 2) aantal bindingen bepaald uitgang

28.3. 3) zijgroepen en karakterestieke groepen

28.4. 4) lineair of cirkel

28.4.1. Cirkel: cyclische verbindingen

29. Analyse technieken

29.1. Kwalitatieve analyse

29.1.1. Uiterlijke kenmerken

29.1.2. Chromatografie

29.1.2.1. Gaschromatografie

29.1.3. Massaspectrometrie

29.1.4. Fysische grootheden

29.2. Kwantitatieve analyse

29.2.1. Elektrische geleidbaarheid

29.2.2. Titratie

29.2.3. Chromatografie

29.2.4. Spectrometrie

29.2.4.1. Spectrum

29.2.4.2. Absorptiespectrometrie

30. Stoffen

30.1. Mengsels

30.1.1. homogene mengsels

30.1.1.1. Oplossing

30.1.2. Heterogene mengsels

30.1.2.1. Suspensie

30.1.2.2. Emulsie

30.2. Zuivere stoffen

30.3. Ontleedbare en niet-ontleedbare stoffen