Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Writing to learn Door Mind Map: Writing to learn

1. Wat

1.1. taalgericht vakonderwijs

1.1.1. schrijven inzetten

1.1.2. inhoud verwerken

1.2. versus learning to write

1.3. leerling centraal

2. Grondleggers

2.1. James Britton

2.2. Janet Emig

2.3. Arthur N. Applebee

3. Denkkader

3.1. constructivisme

3.1.1. actieve kennisverwerving

3.1.2. productief leren

4. Toepassingen

4.1. verschillende toepassingen

5. Voor -en nadelen

5.1. voordelen

5.1.1. actief verwerken van leerstof

5.1.2. kennisconstructie

5.1.3. nadruk op inhoud

5.1.4. verschillende toepassingen

5.1.5. toename schrijfvaardigheid

5.1.6. metacognitie

5.1.7. classroom assessment

5.2. nadelen

5.2.1. tijdrovend

5.2.2. effectiviteit is leerling -en contextafhankelijk