Energie opwekking

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Energie opwekking Door Mind Map: Energie opwekking

1. Verdere bewerking

2. Grijze energie

2.1. Fossiele brandstoffen

2.1.1. Aardolie

2.1.1.1. Gefractioneerde destillatie

2.1.1.1.1. LPG

2.1.1.1.2. Benzine

2.1.1.1.3. Kerosine

2.1.1.1.4. Diesel

2.1.1.1.5. Stookolie

2.1.1.1.6. Asfvalt/Teer

2.1.1.1.7. Bij verbranding van verschillende producten komen NOx verbindingen vrij

2.1.1.2. Word opgeboord uit de aarde

2.1.2. Steenkool

2.1.2.1. Word gewonnen in mijnen

2.1.3. Aardgas

2.1.3.1. opboren van aardgas kan aardbevingen veroorzaken

2.1.3.2. Beter voor het millieu dan Olie, steen/bruinkool of Turf

2.1.4. Bruinkool

2.1.4.1. word gewonnen in mijnen

2.1.5. Turf

2.1.5.1. Word gebaggerd

2.1.6. Uitstoot van koolwaterstoffen en andere vervuilende stoffen

2.1.6.1. opwarming van de aarde

2.1.7. Uitputbare bronnen (raken op)

2.1.8. Gevormd onder hoge druk temperatuur

2.1.9. Grote energiedichtheid

2.2. Kernenergie

2.2.1. Uranium

2.2.1.1. Kostbare stof (benodigde isotoop)

2.2.2. Splijting atoomkernen

2.2.3. radioactief afval

2.2.3.1. moet worden opgeslagen

2.2.3.2. Heeft lang nodig voordat de radioactiviteit voldoende is afgenomen

2.2.4. Goed onderhoud en veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk

2.2.5. Rampen met kerncentrales zijn erg schadelijk voor milieu en mens

3. Niet Duurzame energie

4. Duurzame energie

4.1. Groene energie

4.1.1. Geothermische Energie

4.1.1.1. Maakt gebruik van de warmte van de aarde

4.1.1.2. Kan direct gebruikt worden (zonder turbine) als warmte-energie de gewenste energiesoort is (verwamen gebouwen)

4.1.2. Zonne Energie

4.1.2.1. Maakt gebruik van de energie uit zonlicht

4.1.2.2. De huidige generatie hebben zonnepanelen hebben nog niet zo een hoog rendement

4.1.2.3. Energie opwekking is alleen overdag (wanneer de zon schijnt)

4.1.3. Stuwmeer

4.1.3.1. Wordt aangedreven door stromend en neervallend water

4.1.3.1.1. het verval en het debiet zijn van belang voor de stroom van het water

4.1.3.2. Bij een stuwdam loopt een bepaald gebied onder water

4.1.3.3. Om gebruik te maken van deze energiesoort is het hebben van een rivier en een relatief groot hoogteverschil van belang (Denemarken wel en Nederland niet)

4.1.3.4. Risico's op dambreuken en kwetsbaar in tijde van oorlog

4.1.4. Getijde Energie

4.1.4.1. Verschil waterhoogte tussen eb en vloed

4.1.4.2. de centrale kan maar 12 uur per dag energie leveren

4.1.4.3. Het ritme van organisme in de zee kan verstoort raken

4.1.5. Windkracht

4.1.5.1. Zet de bewegingsenergie van de lucht om in energie

4.1.5.1.1. Wind ontstaat doordat lucht van hoge naar lage druk stroomt (luchtdrukverschillen)

4.1.5.2. Windmolens werken alleen maar als het waait (werking is afhankelijk van de windkracht)

4.1.5.3. Windmolens mogen/kunnen niet werken boven een bepaalde windkracht

4.1.6. Biomassa

4.1.6.1. Verbranding van organische materialen

4.1.6.2. CO2 neutraal. Uitgestoot CO2 bij verbranding is bij het groeien van de planten uit de lucht gehaald

4.1.6.3. er is een kanttekening te plaatsen bij, wanneer en hoe groen biomassa is: Biomassa: een energiebron

4.1.7. Energie uit onuitputbare bronnen

4.1.8. Nog opkomend/in ontweikkeling