Taken & structuren PROGRAMMA MANAGEMENT LW 2019

PM LW 2019

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Taken & structuren PROGRAMMA MANAGEMENT LW 2019 Door Mind Map: Taken & structuren  PROGRAMMA MANAGEMENT LW 2019

1. Programmamanagement

1.1. Programma, budget en projectbewaking

1.1.1. Intern Opdrachtgever

1.1.2. Budgetverantwoordelijk

1.1.3. Project Kick offs

1.1.4. Cluster overleggen intern

1.1.5. Voortgang & evaluatie

1.1.6. Coördinatiestelsel redactie

1.1.7. Budgetaanvragen & externe offerte brieven

1.1.8. Bezoeken werken - opleveringen

1.1.9. Projecten administratie & afstemmen ondersteuning

1.1.10. Intersectorale afstemming (WS, Bemaling Zuiveringsbeheer)

1.1.11. Regie op intersectorale projecten

1.2. Afstemming 3 hoeks overleggen OAB, PL & Assetbeheerders

1.2.1. 3 HOEK PM - Assetbeheer Operationeel Assetbeheer

1.2.1.1. vertalen vervangingsopgave in gecombineerde werken

1.2.1.2. Afstemmen Business Cases & Projectvorming

1.2.1.3. Afstemmen Finacieringsbronnen en PVE's

1.2.1.4. bepalen prioriteiten Operationeel nav inspecties en verzoeken/ plannen derden

1.2.2. 3 HOEK PM - Projectleider- Operationeel Assetbeheer

1.2.2.1. Afstemmen lopende projecten

1.2.2.2. Bewaking programma's

1.2.2.3. Opschaling knelpunten lopende en aankomende projecten

1.3. Gemeente - Stadsdeel

1.3.1. Afstemming Meerjarenprogramma

1.3.2. Voortgang Planvorming, Projecten en knelpunten

1.3.3. Relatiebeheer algemeen

1.3.4. Ontwikkelgebieden / Nieuwbouw

1.3.5. Opschaling knelpunten procesmatig werk

1.4. Programma Rapportage

1.4.1. Bewerken & uitzetten bestanden tbc prognoses Subprojecten & Aanvragen

1.4.2. Afstemmen met Projectleiders & Operationeel Assetbeheer

1.4.3. Rapportage op voortgang Beleid- & Productiedoelen

1.4.4. Signaleren en benoemen Risico's

1.4.5. Afstemming Projectcontroll -kostenontwikkeling

1.4.6. Rapportage voortgang Risicobeheersing Hoofdpersleidingen (Henk)

1.5. Trekkerschap kansgebieden / Eigenaarstafel

1.5.1. Concertgebouwbuurt (Wilco)

1.5.2. Watergraafsmeer (Danny)

1.5.3. Bellamybuurt (Eric)

1.5.4. Vooroverleggen Amsterdam gasloos projecten

1.6. Wachtdienst & risico beheersing

1.6.1. beschikbaarheid 24/7 consultaties

1.6.2. Coördinatie, evaluaties en nazorg

1.6.3. Officier van Dienst Water

1.6.4. platform WOL - hoofd transport structuur

1.6.5. Coordinator senario's (suggestie)

1.7. Verantwoordelijk accountmanager

1.7.1. TGKIO

1.7.1.1. Gemeente Amsterdam

1.7.1.2. AGV

1.7.2. Imago Waternet

1.7.3. Opschaalniveau Intern/ Extern

2. Portefeuille- & Relatiebeheer

2.1. Alliander (Eric)

2.2. TOP/ Zuiveringsbeheer samenwerking (Eric)

2.3. Bureau Stadsregie (Martin)

2.3.1. WIOR

2.3.2. MOOR

2.3.3. Projectregie Bijzondere Werken (Ron)

2.3.4. CORA

2.3.5. Combi Amsterdam

2.4. Grond & Ontwikkeling (Martin)

2.5. Living Lab - Buiksloterham (Martin)

2.6. Watersystemen (Wilco)

2.7. VBA / Allsolutions (Wilco)

2.8. Polderriolen (Wilco)

2.9. Woonboten (Danny)

2.10. NSTT werkgroep INNOVATIE

2.11. Watercycluscursus (vacant)

2.11.1. docent Wilco

2.11.2. docent Louis

2.12. Incidentbestrijding - NETCENTRISCH werken (vacant)_

2.13. Annimatie & voorlichting (vacant)

2.14. Rainproof (Danny)

2.15. Omgevingsdienst (Henk)

2.16. Rijkswaterstaat (Erik)

2.17. Digitaal archiveren Revisies (Henk)

2.18. Liander gemalen & trafo's (Henk)

2.19. Financiële Rapportage Bestuur

2.19.1. Riolering (Henk Doodhagen)

2.19.2. Drinkwater (Henk Tijssens)

2.20. Opstellen begroting

2.20.1. WRK (Henk T)

2.20.2. DW (Henk T)

2.20.3. AW (Henk D)

2.21. Debiteuren / Wanbetalers (Henk)

2.22. Ombudsman (Ron)

2.23. Verzekeringen (Henk T - adviseur en/ of gemandateerd Directie vertegenwoordiger)

2.24. Juridische zaken (vacant)

2.25. Erkenningsregeling (Henk T)

2.26. Stadsregie strategisch

2.26.1. Voorbereidingsoverleg (Martin)

2.26.2. Strategisch overleg (Rikste)

2.26.3. D & C Contracten (Vacant)

2.26.4. Reorganisatie Amsterdam (Ruud / Martin)

2.27. Rioolbeheer & Beleid

2.27.1. Inspectie & Reiniging prognose (Voorstel - Danny)

2.27.2. Vervangingsopgave Assets (Voorstel Danny)

2.27.3. Z-meting Riolen (Henk)

2.28. Innovatie

2.28.1. Halftime (Ruud)

2.28.2. Bodemgegevens uitwisseling (Ruud)

2.28.3. RIo Thermie (Wilco)

2.29. Wereld Waternet

2.29.1. Zuid Afrika (Eric)

2.29.2. Ghana (Eric)

2.29.3. Jordanie (Wilco)

2.29.4. Egypte (Louis)

2.30. KMR (aansluitingen (Danny)

2.31. Groen (Danny)

2.32. Interene processen (voorstel Danny)

2.33. Domein Assets (digitalisering) (Louis en vacant)

2.34. Communicatie algemeen (vacant)

2.35. Inkoopraad (Henk T)

2.36. Contactgroep (Henk T)

2.37. NEN Commissie (DW) Henk T

2.38. Leveringsplan distributie (Henk T)

2.39. Compliance convenant Ministerie IL&T (Henk T)

2.40. Combi Noord Holland (Henk T)

2.41. Combi Amsterdam (Vacant)

3. projectmanagement

3.1. Woonboten (Danny Erik)

3.2. Steigers Schellingwoude dijk Rijkswaterstaat (Erik)

3.3. Bellamybuurt (Erik)

3.4. Persleiding Maarsen - Leidse Rijn (Erik)

3.5. Parkstad (Erik)

3.6. Polderriool (Wilco / Louis)

3.7. Pilot Combi Amsterdam Liander & BSR (Martin)

3.8. NDSM (Martin)

3.9. Zijkanaal I Olieproblematiek (Martin)

3.10. Willemsparkbuurt (Wilco)

3.11. Zuidas (Wilco)

3.12. Zuidas DOK (Henk T en Wilco)

3.13. Rivierenbuurt Rain Proof (Wilco)

3.14. Oostpoort (Danny)

3.15. Watergraafsmeer (Danny)

3.15.1. Middenmeer Noord (Danny

3.15.2. Middenmeer Zuid ( Danny)

3.15.3. Don Bosco (Danny)

3.15.4. Tuindorp Fraenkendael (Danny)

3.16. Bajes kwartier (Danny)

3.17. Sluisbuurt (Danny)

3.18. Centrumeiland (Danny)

3.19. Amstelkwartier (Danny)

3.20. IJburg / Zeeburg (Danny)

3.21. AMC terrein (Henk)

3.22. D- & E- Buurt (Henk)

3.23. Centraal Station (Ron)

3.24. Vijzelgracht (Ron)

3.25. Noord-Zuidlijn (Ron)

3.26. Nieuwe Sanitatie

3.26.1. Buiksloterham (Martin)

3.26.2. Strandeiland

3.26.2.1. Afvalwater (Danny)

3.26.2.2. Innovatie team (Wilko)

3.27. N200 (HenkT)

4. Geografische relatities binnen Waternet

4.1. Oost

4.1.1. PM Danny Jongejeugd

4.1.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Nick Staal Otto Hauser

4.1.1.2. Assetbeheerder Waterketen Dennis Meijer Ernst Wink

4.1.1.3. Projectleiders: Henk Otter Henk Huisman Andre Kaptein

4.1.1.4. Projectengineering Nick van der Bijl Mike de Vink Arnold de Nijs

4.1.1.5. Toezicht projectmatig Niels Wiegant

4.1.1.6. Toezicht Procesmatig Johan Klaassen

4.1.1.7. Planadvies: wisselend

4.2. Noord & Westelijk Havengebied

4.2.1. Pm Martin Wesseling

4.2.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Rene Bok (Noord) Mark van Dijk (Westelijk Havengebied)

4.2.1.2. Assetbeheerder Waterketen Peter van der Kruk Michael Preng

4.2.1.3. Projectleiders: Martin Bogaard Cor Ros Ruud van Gasteren Michiel Keesmaat

4.2.1.4. Projectengineering Henny Ho Barry de Kruif

4.2.1.5. Toezicht projectmatig Marcel Scholtz Marco Kremer Charendell Hunt

4.2.1.6. Toezicht Procesmatig - (Noord), Westpoort)

4.2.1.7. Planadvies wisselend

4.3. West & Nieuw West

4.3.1. Pm Erik de Bruijne

4.3.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Mark Wesselius Frans Veen Stefan Zieleman

4.3.1.2. Assetbeheerder Waterketen Steven Oterdoom Gerrit van Vliet

4.3.1.3. Projectleiders Sjaak Reindersma Eric de Vries Ruud van Gasteren

4.3.1.4. Projectengineering Eric van Hintum

4.3.1.5. Toezicht projectmatig Herman Agtersloot

4.3.1.6. Toezicht procesmatig Peter Lei Jai Mahabir

4.3.1.7. Planadvies: wisselend

4.4. Centrum

4.4.1. Pm Ron Groot

4.4.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Nico Peltenburg Esteban Schneiders

4.4.1.2. Assetbeheerders Waterketen: Peter van der Kruk Ernst Wink

4.4.1.3. Projectleiders: Erik de Vries Arjen Tijssens

4.4.1.4. Projectengineering: Dirk Bakker

4.4.1.5. Toezichthouders projectmatig: Rob Meijnaert

4.4.1.6. Toezichthouders Procesmatig: Harry Puts (wisselt)

4.4.1.7. Planadvies geen vast contact

4.5. Zuid

4.5.1. Pm Wilco Koning

4.5.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Martijn Haselaar Evert Fokke

4.5.1.2. Assetbeheerders Waterketen Frank Tibben Gerrit van Vliet

4.5.1.3. Projectleiders Erik Deyl Harro Treur Patrick van der Werf

4.5.1.4. Projectengineering: Arjen de Leeuw Rudy de Vries Jeffery Maagdenberg

4.5.1.5. Toezicht projectmatig: Hans Niwele John van Santen

4.5.1.6. Toezicht Procesmatig Kees Korting

4.5.1.7. Plan Advies: Wisselend

4.6. Zuidoost

4.6.1. Pm Henk Doodhagen

4.6.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Menno Jansen Sharon Bakker

4.6.1.2. Assetbeheerers Waterketen Dennis Meijer Erst Wink

4.6.1.3. Projectleiders: Andre Kaptein Cor Ros

4.6.1.4. Projectengineering: Erwin van Alphen

4.6.1.5. Toezicht Projectmatig: Wendel Khodabaks

4.6.1.6. Toezicht Procesmatig:

4.6.1.7. Plan Advies: Wisselend

4.7. Buitengebieden

4.7.1. PM Henk Tijssens

4.7.1.1. DW gemeenten

4.7.1.1.1. Operationeel Assetbeheerders: Nick de Kok

4.7.1.1.2. Assetbeheerer Waterketen Gerrit van Vliet Erst Wink

4.7.1.1.3. Projectleider

4.7.1.1.4. Projectengineering:

4.7.1.1.5. Toezicht Projectmatig: Wendel Khodabaks

4.7.1.2. WRK

4.7.1.2.1. Operationeel Assetbeheerders: Rick van Nikkelen Kuijper

4.7.1.2.2. Assetbeheerer Waterketen Gerard Bakker .....

4.7.1.2.3. Projectleider Patrick van der Werf

4.7.1.2.4. Projectengineering:

4.7.1.2.5. Toezicht Projectmatig:

4.7.1.3. Hoofdpersleidingen

4.7.1.3.1. Operationeel Assetbeheerders: ???? Nick de Kok

4.7.1.3.2. Assetbeheerer Waterketen ???

4.7.1.3.3. Projectleider

4.7.1.3.4. Projectengineering:

4.7.1.3.5. Toezicht Projectmatig:

5. Bedrijfsvoering

5.1. Teamoverleg

5.1.1. Pm's incl Rikste

5.1.2. Pm's excl Rikste

5.1.3. Teambuilding

5.2. Schrijven notities en memo's

5.3. Stukjes Afvalwaternieuws

5.4. Werkgroep Bestekken (Eric)

5.5. Adviezen aan Mt

5.6. Organiseren sessies, rondleidingen & thema bijeenkomsten

5.7. Presenteren plannen / rapportages

5.8. Proces- & procedure bewaking

5.9. Voorstellen schrijven voor verbetering processen

5.10. Meteo (Rikste)

5.11. Leidingwerk 2017 Themagroep (Ruud)

5.11.1. Werkgroep 1 Objectbeheer & Programma management (Ron, Henk, Danny - trekker Ruud)

5.11.2. Werkgroep 2 Uitvoering ( voorzitter Louis)

5.11.3. Werkgroep Wachtdienst (Louis)

5.12. vWOT Voorbereidend Operationeel Team ovlg (Ron)

5.13. Advies aan Directeur Aw/Dw

5.14. Klachten coördinatie & afhandeling

5.15. Verbinden met de Omgeving Werkgroep

5.15.1. Eric

5.15.2. Louis

5.16. TUA

5.16.1. Programmeren (trekker Wilco)

5.16.2. PVE (Danny)

5.17. Werkgroep verbeteren opdrachtgeverschap Assetbeheer Zuiveringsbeheer (Erik)

5.18. Certificering bemetering (Henk T)

5.19. Materiaal commissie (adviseur Henk T)

6. Algemene vaste relaties binnen Waternet

6.1. TOP Projecten tbv Zuiveringsbeheer Mario Burauen Nanne de Haan Rick Gerritsen

6.2. KMR Richard Rietveld

6.3. Rainproof Torben Tijms Daniel Goedbloed

6.4. Zuiveringsbeheer Bert Verburg

6.5. Bemaling Robbert Strengholt Arnold Damen

6.6. Assetmanagement Waterketen Nico Beumer Joost Louter

6.7. Watersystemen Ab Visser Elina Bekking