Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur

LLab Circulaire Fietsinfrastructuur

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur Door Mind Map: Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur

1. Systeem analyse

1.1. Samenwerkingen

1.1.1. Landelijke samenwerking: Tour de Force

1.1.2. Leernetwerk GWW

1.1.3. Bouw Circulair

1.2. Huidig beleid

1.2.1. Circulaire economie

1.2.1.1. Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

1.2.1.2. Platform circulaire Bouwen (Platform CB23)

1.2.1.3. Green Deal GWW2.0

1.2.1.3.1. 17 jan. 2017 - inkoop procedure

1.2.1.4. Circulair inkopen RVO

1.2.1.5. Manifest duurzaam inkopen

1.2.1.6. Green Deal Circulair inkopen

1.2.2. Fietsinfrastructuur

1.2.2.1. Hoofdfietsnet Gelderland

1.2.2.2. Ontwerpfiets infrastructuur CROW

1.3. Geografisch afbakening

1.3.1. Regio Arnhem/Nijmegen en Ede/Wageningen (Foodvalley)

1.4. Wie is de eindgebruiker?

1.4.1. Fietser van 8 tot 80 jaar

1.4.2. Woon-werk fietser

1.4.3. Recreatieve fietser

1.4.4. Sportieve fietser

2. Strategie

2.1. Beleid

2.1.1. Subsidie RVO aanbesteding/inkoop

2.1.2. Gemeente ondersteunen met ontheffingen

2.1.3. Integreren van beleidsterreinen (incl. middelen)

2.2. Financien

2.2.1. Duur van gehonoreerde subsidie

2.3. Keurmerk voor materialen?

2.4. Collectief van opdrachtgevers (gemeenten)

2.5. Living Lab benadering

2.6. Planning

2.6.1. Doel: programma voor 4 jaar

2.7. Meetbare doelstellingen

2.8. Business-keten opzetten, continuiteit

3. Succes

3.1. benchmarks

3.2. Circulaire economie

3.2.1. Drie principes

3.2.2. CO2 neutraal

3.3. Eindgebruiker

3.4. Opschalen

3.4.1. Praktische tools voor de rest van Nederland

3.5. Gezondheid bewoners

3.5.1. Minder overgewicht

4. Acties

4.1. Jan en Toine - terugkoppeling sessie 1

4.1.1. Welke vragen staan nog open voor de deelnemers?

4.1.2. Aanvullen systeem niveau

4.2. Vervolgsessie: vrijdag15 nov. en woensdag 11 dec.

4.3. Allen: Mail vragen naar Maarten Barckhof (deadline: 11 okt.)

4.4. Actie NTP: Locatie vrijdag 15 nov. - 13:00 tot 17:00 uur

5. Gereedschappen

5.1. Optimal SCANS