Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
20191015_eski_2e_les Door Mind Map: 20191015_eski_2e_les

1. missie

1.1. door de jaren heen gegroeid

1.2. bestaansrecht

1.2.1. waarden en identiteit

1.3. Waar staan we voor?

1.4. Welke normen en waarden hebben we?

1.5. Welke overtuigingen motiveren ons?

1.6. Wat is ons bestaansrecht?

2. missie & visie

3. MICHAËL VAN ROYEN

3.1. Simon Sinek’s Golden Circle

3.1.1. WHY

3.1.1.1. your purpose

3.1.1.1.1. why do you do what you do?

3.1.2. HOW

3.1.2.1. what makes you special

3.1.2.1.1. how do you do that?

3.1.2.1.2. process

3.1.2.1.3. Unique Selling Propositions

3.1.2.1.4. key values

3.1.2.1.5. workflow

3.1.3. WHAT

3.1.3.1. products & services

3.1.3.1.1. proof!

3.1.3.1.2. results

3.2. WWF

3.2.1. WHY

3.2.1.1. We hebben één Aarde. En deze willen we doorgeven aan volgende generaties.

3.2.2. HOW

3.2.2.1. We beschermen de biodiversiteit en proberen de ecologische voetafdruk van mensen te verminderen.

3.2.3. WHAT

3.2.3.1. Adopt An Animal - Campagne

3.3. bart&patrick

3.3.1. eerst mens dan de winst

3.3.2. why?

3.3.2.1. de kracht van mensen samen

3.3.2.2. Alle mensen worden vrij en gelijk geboren, begiftigd met verstand en geweten, iedereen heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden.

3.3.3. how?

3.3.3.1. sociale organisaties als katalysator van verandering

3.3.4. what?

3.3.4.1. adviseren en begeleiden van sociale organisaties

3.3.4.2. uitwerken/concretiseren van de verandering die ze nastreven

3.3.4.3. ontwikkeling/verbetering van hun strategie en organisatie

3.4. The Art of Making Persona’s

3.4.1. Who are your customers?

3.4.2. What do they like, care about?

3.4.3. Where do they hang out?

3.4.4. What communities are they part of?

3.4.5. What do they struggle with?

4. visie

4.1. waar gaan we voor?

4.1.1. Wat willen we bereiken?

4.1.2. Wat zijn onze kernwaarden?

4.2. toekomstdroom van de organisatie

4.3. bijdrage aan de maatschappij

4.4. missie concrete handen en voeten

4.5. waarom en visie

4.5.1. onderscheiden

4.5.2. richting geven

4.5.3. scherpen

5. strategie

5.1. duidelijke acties formuleren

5.2. een actieplan maken

5.3. Eisenhower

5.3.1. ‘Plans are nothing, planning is everything’

5.4. concreet

5.4.1. concrete uitwerking van de visie

5.4.2. wat ga je wanneer doen en waarom?

5.4.3. wat ga je juist niet doen en waarom?

5.5. actieplan

5.5.1. welke acties ga je doen?

5.5.2. taakverdeling

5.5.3. wie gaat welke acties doen?