Scheikunde

Scheikunde concept map Joep

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Scheikunde Door Mind Map: Scheikunde

1. Stoffen

1.1. mengsels

1.2. zuivere stoffen

1.2.1. moleculen

1.2.1.1. zouten

1.2.1.1.1. bijvoorbeeld NaCl, dit bestaat uit een postief geladen natriumion en een negatief geladen chloirde-ion.

1.2.1.2. zuren

1.2.1.2.1. Een stof die met water reageert tot H3O+, kan een H+ afgeven.

1.2.1.2.2. Sterke zuren

1.2.1.2.3. Zwakke zuren

1.2.1.2.4. Het zure deeltje is H3O+, ook wel hydroxonium.

1.2.1.3. basen

1.2.1.3.1. Sterke base

1.2.1.3.2. Zwakke base

1.2.1.4. moleculaire stoffen

1.2.1.5. molecuulbindingen

1.2.1.5.1. waterstofbruggen

1.2.1.6. structuurformules

1.2.1.6.1. Geeft 2D de structuur van een atoom weer. Je ziet welk atoom met welk atoom een binding heeft en of het een enkele of een dubbele binding is.

1.2.1.6.2. Covalentie

1.2.1.7. molecuulformules

1.2.1.7.1. Geeft de atoomsoorten die in een bepaald molecuul voorkomen en hoe vaak ze voorkomen.

1.2.2. atomen

1.2.2.1. atoombindingen

1.2.2.1.1. Ionbindingen

1.2.2.1.2. Covalente bindingen = atoombinding

1.2.2.1.3. Polaire binding

1.2.2.1.4. Van der waalskrachten

1.2.2.1.5. elektronegativiteit

1.2.2.2. metalen

1.2.2.3. niet-metalen

1.2.2.4. Ionen

1.2.2.4.1. Positief

1.2.2.4.2. Negatief

1.2.2.5. Bestaat uit:

1.2.2.5.1. Elektronen

1.2.2.5.2. Atoomkern

1.2.2.6. atoommodellen

1.2.2.6.1. Bohr

1.2.2.6.2. Rutherford

2. Reacties

2.1. beginstoffen

2.2. reactieproducten

2.3. structuurformules

2.4. molecuulformules

2.5. Soorten reacties:

2.5.1. Ontledingsreactie

2.5.2. Verbrandingsreactie

2.6. energie

2.6.1. exotherm

2.6.2. endotherm

2.7. reactiesnelheid

2.7.1. katalysator

2.7.2. verdelingsgraad

2.7.3. soort stof

2.7.4. concentratie

2.7.5. temperatuur

3. Rekenen

3.1. eenheden

3.1.1. mol

3.1.1.1. getal van Avogadro

3.1.1.1.1. 6,02214076 × 10^23

3.1.1.2. Een mol van een bepaalde stof heeft een massa (in gram) die gelijk is aan de massa van het molecuul of het atoom van die stof uitgedrukt in u.

3.2. grootheden

3.2.1. hoeveelheid stof

3.3. significantie

3.3.1. pH

3.3.1.1. het aantal decimalen van de pH is de significantie van de molariteit

3.3.2. vermenigvuldigen en delen

3.3.2.1. het laagste aantal significante cijfers is het aantal significante cijfers wat je antwoord heeft.

3.3.3. optellen en aftrekken

3.3.3.1. Het laagst aantal decimalen is het aantal decimalen dat je antwoord heeft.