USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 Door Mind Map: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3

1. Ustawa reguluje:

1.1. jaki ma być standart świadczonych usług

1.2. zasady finansowania opieki

1.3. kwalifikacje osób sprawujących opiekę

1.4. nadzór nad jakością sprawowanej opieki

2. Formy organizacji opieki:

2.1. żłobek

2.2. klub dziecięcy

2.3. sprawowanie opieki przez dziennego opiekuna

2.4. sprawowanie opieki przez nianię

3. Funkcje opieki:

3.1. wychowawcza

3.2. opiekuńcza

3.3. edukacyjna

4. Żłobki i kluby tworzone są przez:

4.1. gminy

4.2. osoby fizyczne

4.3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

5. Dyrektorem żłobka może być:

5.1. do 12 dzieci osoba z wykształceniem co najmniej średnim i z doświadczeniem co najmniej 5lat

5.2. do 20 dzieci osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3 latami doświadczenia

6. Godziny pobytu dzieci w żłobku i klubie:

6.1. w żłobku dziecko może spędzić maksymalnie 10 godzin,ewentualnie czas ten może zostać wydłużony o jedną godzinę(za dodatkową opłatą)

6.2. w klubie dziecko może spędzić maksymalnie 5 godzin

7. Wymagane warunki dotyczące pomieszczeń:

7.1. żłobek musi mieć przynajmniej 2 pomieszczenia(w tym jedno przystosowane do odpoczynku)

7.2. w klubie dziecięcym musi być co najmniej jedno pomieszczenia