Leiding geven

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Leiding geven Door Mind Map: Leiding geven

1. - De sfeer wordt vrijblijvend: men is té aardig en té lief voor elkaar op de werkvloer. - De resultaten blijven achter. - Beslissingen die genomen moeten worden en nadelig uitpakken voor sommige medewerkers, worden uitgesteld.

2. Taakgericht

2.1. Wie taakgericht leiding geeft, is gericht op taken, op output, op doelstellingen en op uitvoer van taken.

3. Gedragskenmerken

3.1. - De leidinggevende heeft een goed overzicht in het werk wat er moet gebeuren. - Kan gerichte doelstellingen formuleren en bewaken. - Weet afdelingsdoelen. - Houdt het hoofd koel bij crisis, problemen en calamiteiten. - Laat zich niet meesleuren door emoties en gevoelens op de werkvloer. - Kan in de ogen van anderen hard overkomen wanneer doelen niet worden gehaald. - Is gericht op het behalen van deadlines.

4. Valkuilen

4.1. - Hij/zij verliest de relatie met de medewerker uit het oog. - Hij/zij vergeet intrinsiek aan te sluiten op de motivatie van de medewerker. - Hij/zij kan committent en vertrouwen verliezen bij medewerkers vanwege de harde aanpak.

5. Mensgericht

5.1. Wie mensgericht leiding geeft, is gericht op de relatie met de medewerker. Emotie en gevoel speelt hier een grotere rol. De leidinggevende heeft begrip voor de medewerker, een luisterend oor, is empathisch ingesteld en gericht op een plezierige werksfeer.

6. Gedragskenmerken

6.1. - Beslissingen worden genomen door inspraak en participatie. - Veel vragen stellen, medewerker erbij betrekken. - Eigen inbreng van medewerkers wordt op prijs gesteld. - Medezeggenschap is een belangrijk woord op de werkvloer. - Wordt gewaardeerd door het team. - Creëert een prettige werkomgeving en is sociaal ingesteld.

7. Valkuilen

8. Verschil tussen beiden

8.1. Een manager die alleen maar taakgericht is, krijgt in het begin waardering en er wordt goed naar deze persoon geluisterd omdat hij serieus overkomt en duidelijke taken stelt.

9. Verschil tussen beiden

9.1. Een manager die mensgericht is wordt door ieder van ons als zeer prettig ervaren. Hoe vaker het personeel met de manager in contact komt hoe meer waardering zij krijgen voor hem of haar.