Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
voorstel Door Mind Map: voorstel

1. methode

1.1. dataverzameling kwalitatief

1.1.1. observatie-onderzoek

1.1.2. interview

1.1.2.1. topics

1.1.2.1.1. (semi)gestructureerd

1.1.3. gevalsstudie

1.1.4. verantwoording

1.1.4.1. validiteit

1.1.4.2. betrouwbaarheid

1.1.4.3. generaliseerbaarheid

1.2. dataverzameling kwantitatief

1.2.1. survey-onderzoek

1.2.1.1. vragenlijst / meetinstrument

1.2.1.1.1. uitzetten

1.2.2. experimenteel onderzoek

1.2.3. verantwoording

1.2.3.1. validiteit

1.2.3.2. betrouwbaarheid

1.2.3.3. generaliseerbaarheid

1.3. populatie

1.4. steekproef

1.4.1. select

1.4.2. a-select

1.5. onderzoekspopulatie

1.6. data-analyse

1.6.1. exploreren

1.6.1.1. specificeren

1.6.1.1.1. reduceren

2. planning

3. theoretisch kader

3.1. literatuuronderzoek

3.1.1. topics

3.1.2. vragenlijst

3.1.3. meetinstrument

3.1.4. standaard

4. praktijkprobleem

4.1. context

4.2. actualiteit

5. doelstelling

6. onderzoeksvraag

7. onderzoeksethiek en wetgeving