Onthaal 2.0

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Onthaal 2.0 Door Mind Map: Onthaal 2.0

1. Actieplan

2. Belang goed onthaal / waarom doen we dit?

2.1. extern: literatuur

2.2. intern: link met bevragingen: personeelspeiling, ipsos, interne bevraging onthaal nieuwe medewerkers, leidinggevenden, afdelingshoofden

3. uitgangspunten

3.1. ervaring nieuwe medewerker

3.1.1. veelheid aan info - spreiden van info

3.2. scope

3.2.1. preboarding

3.2.2. preboarding

3.2.3. onboarding

3.2.3.1. oriëntatiefase (1 wd /week - 1 a 3 maanden)

3.2.3.2. integratiefase (tot einde inwerkperiode)

3.3. coronaproof?

4. doelstelling per fase

4.1. 4 pijlers onboarding

4.1.1. job leren kennen

4.1.2. netwerk uitbouwen

4.1.3. cultuur leren kennen

4.1.4. regels en procedures - veiligheid

5. rollen / verantwoordelijkheden

5.1. Peter/meter

5.1.1. rol duidelijk omschrijven

5.1.2. intervisie / opleiding...

5.1.3. adhv tool

5.2. Leidinggevende

5.2.1. duidelijke richtlijnen / verwachtingen/ draaiboek eerste onthaal (preboarding)

5.2.2. wat minimaal verwacht van leidinggeven in onthaal - voldoende overlegmomenten voorzien, coaching, feedback geven

5.2.3. draaiboek, checklist, voorbeeld van planning, waarden hierin verwerken, aandacht voor welzijn

5.2.3.1. tools ontvangen door HR

5.2.4. ploeg

5.3. HR

5.3.1. zichtbaar, bereikbaar zijn

5.3.2. rol verduidelijken, wisselwerking met LG/peter/meter,

5.3.3. leidinggevende ondersteunen, aanwezig bij onthaalgesprekken ter ondersteuning, opvolging van onthaaltraject... verder op te nemen in ID HR?

5.3.4. dienstverlening kenbaar maken van HR naar medewerkers/LG/peter/meter

5.3.4.1. via collega gebuur sessie :-)

5.3.5. tools voorzien

5.3.5.1. draaiboek

5.3.5.1.1. eerst basis model en daarna uitwerken voor grotere functiegroepen/frequente vacatures/stelselmatig aanvullen

5.3.5.2. checklijsten

5.3.5.3. onthaalmap / website

5.3.5.4. evaluatie

5.3.5.5. onthaal presentatie

5.3.5.5.1. Meer dan 1 gesprek om te kijken of de persoon gelukkig is en op zijn plaats zit.