Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Beroepsthema's Door Mind Map: Beroepsthema's

1. Gesprekken voeren (A)

2. Diversiteit (U)

3. Werken met Baby's (U)

4. Ontwikkelingsgericht werken BASIS (U)

5. Ontwikkelingsgericht werken VERDIEPING (U)

6. Veiligheid (U)

7. Werken als professional (in de kinderopvang) (U)

8. Kinderen met specifieke hulpvragen (U)

9. Natuur en Milieu (U)

10. Communiceren met Ouders (U)

11. Beeldfeedback (U)

12. Leiding nemen (U)

13. Vrij Spel (U)

14. Gezonde leefstijl (A)

15. OA Jonge schoolkind (A)

16. OA Oudere Schoolkind (A)

17. Basis Ontwikkelingspsychologie (A)

18. Onderwijsvisies (A)

19. Inclusie (A)

20. IKC (A)

21. Concepten van Leren (A)

22. Beleid, Beheer, Netwerken, Coördinerende taken, Collega's aansturen (A)

23. Eigen Pedagogische Visie (A)

24. Ontwikkeling van het jonge kind (A)

25. Actuele ontwikkelingen in het werkveld (A)

26. BSO (A)

27. Mediawijsheid (U)

28. Werkveld oriëntatie

29. Begeleiden bij ontwikkelingsgerichte activiteiten

30. Gespecialiseerde opvang

31. Taalontwikkeling

32. Veilig klimaat

33. Werken in een organisatie

34. Observeren en Rapporteren

35. In gesprek en afstemmen met ouders

36. Begeleiden bij opvoeden

37. Verzorgen en EHBO

38. Levensloop

39. Begeleidingsplan opstellen

40. Beleidstaken

41. Uitvoeren van Coördinerende taken en beheer

42. VVE

43. Observeren en rapporteren

44. Begeleiden van groepen

45. Kwaliteit en deskundigheid

46. Passend onderwijs

47. Begeleiden bij leren

48. Organiseren van evenementen

49. Didactische werkvormen

50. Kind in Beeld

51. Een nieuwe groep: Kennismaken

52. Van goed verzorgd naar zelfredzaam

53. Ontwikkeling gestimuleerd

54. Werken aan kwaliteit en deskundigheid

55. Van gesprek tot plan van aanpak

56. Ondersteunen bij leren en ontwikkeling

57. Leren en ontwikkelen, je leven lang (o.a. 21-ste-eeuwse vaardigheden)

58. Gespecialiseerde opvang in de dagelijkse praktijk

59. Activiteiten buiten het klaslokaal

60. Activiteiten goed geregeld

61. Voorlezen en (zelf) leren lezen

62. Aandacht voor ontwikkelingsgericht werken

63. Ontwikkelingsgerichte activiteiten

64. Pedagogisch en Didactisch begeleiden

65. De dagelijkse praktijk op school

66. De dagelijkse praktijk in de kinderopvang