Mijn kwaliteiten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn kwaliteiten Door Mind Map: Mijn kwaliteiten

1. Sociaal

2. Moedig

3. Zelfstandig

4. Goed te onderhandelen

5. Goede luisteraar

6. Goed samenwerken

7. Creatief

8. Goed in conflicten oplossen

9. Te moedig proberen te zijn en zo in problemen komen.

10. Alles zelf proberen te doen zo dat ik te veel op me stokje krijg.

11. De moeilijkere of uitdagende taken alleen maar aan mijn mede collega's/studenten te geven.

12. De taken te verdelen indien mogelijk en om hulp vragen. (kernkwadranten)

13. De taken EERLIJK te verdelen

14. Weten wanneer je je gedeisd moet houden of beter even je mond te houden.