โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ Door Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)