Program Bli kjent middag

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Program Bli kjent middag Door Mind Map: Program Bli kjent middag

1. Video

1.1. Ove

1.2. New node

2. Grunnlaget

2.1. Visjon

2.2. Verdi

2.2.1. 1. Utrustende

2.2.2. 2. Utadrettet

2.2.3. 3. Raus

2.3. Virkemidler

2.3.1. Grupper

2.3.2. Gudstjeneste

2.3.3. Nettverk

2.4. Morgan

3. Humor

3.1. Svarer på et annet spm

3.1.1. Hva tenker de om Ari Behn

3.1.2. Spm egentlig - Hva tenker du om Gud

3.2. New node

4. Meny/servering

4.1. Meny

4.1.1. Søndagsmiddag

4.1.2. Dessert

4.1.2.1. Is og varme bær

4.2. Praktisk

5. Historien

5.1. Oddbjørn

5.2. Helt kort sammendrag

6. Opplegg for barn

6.1. Film

6.2. Spill

6.3. Aktiviteter

6.4. New node

7. Presentasjon av Stab/MR

8. Presentasjon av deltakere

9. Folder å ha med hjem

9.1. Oversikt over aktiviteter

9.2. Tjenester

9.3. Kontaktinformasjon

9.4. Distribusjon

9.4.1. Hele Sandnes

10. Barnetilbud

10.1. Anne Marie