Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Door Mind Map: Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων

1. Εκπαιδευτικό προσωπικό

1.1. Ανεμβολίαστοι (χωρίς πιστοποιητικό)

1.1.1. Χωρίς ιστορικό νόσησης εντός εξαμήνου

1.1.1.1. Rapid-test ή PCR κάθε 48-ώρες πριν την Τρίτη και Παρασκευή (με δική τους δαπάνη)

1.1.1.1.1. Αποτελέσματα τεστ: Αρνητικό

1.1.1.1.2. Αποτελέσματα τεστ: Θετικό

1.1.2. Με ιστορικό νόσησης εντός εξαμήνου

1.1.2.1. Επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης

1.1.2.1.1. Είσοδος στη σχολική μονάδα

1.1.2.2. Μη επιδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

1.1.2.2.1. Απαγόρευση εισόδου στην σχολική μονάδα

1.2. Εμβολιασμένοι (πλήρως)

1.2.1. Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

1.2.1.1. Είσοδος στη σχολική μονάδα

1.2.2. Μη επιδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

1.2.2.1. Απαγόρευση εισόδου στην σχολική μονάδα

1.2.2.1.1. Ενημέρωση Δ/νσης Εκπαίδευσης ή ΠΔΕ

2. Μαθητές/τριες

2.1. Άνω των 12

2.1.1. Εμβολιασμένοι (πλήρως)

2.1.1.1. Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού

2.1.2. Ανεμβολίαστοι

2.1.2.1. Με ιστορικό νόσησης εντός εξαμήνου

2.1.2.1.1. Επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης

2.1.2.2. Χωρίς ιστορικό νόσησης εξαμήνου

2.1.2.2.1. Αυτοδιγνωστικός έλεγχος (Self-test) νόσησης κάθε 24-ώρες πριν Τρίτη και Παρασκευή

2.2. Κάτω των 12

2.2.1. Με ιστορικό νόσησης εντός εξαμήνου

2.2.1.1. Επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης

2.2.2. Χωρίς ιστορικό νόσησης εξαμήνου

2.2.2.1. Αυτοδιγνωστικός έλεγχος (Self-test) νόσησης κάθε 24-ώρες πριν Τρίτη και Παρασκευή

2.2.2.1.1. Δήλωση αποτελέσματος στο self-testing.gov.gr