Vernieuwde rol voor lokale adviesraden?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vernieuwde rol voor lokale adviesraden? Door Mind Map: Vernieuwde rol voor lokale adviesraden?

1. www.adviesraden.be

2. Aanbevelingen DWB

2.1. Samenwerking tss adviesraden

2.1.1. Binnengemeentelijk

2.1.2. Buitengemeentelijk

2.2. Transparantie adviesraden

2.2.1. Agenda

2.2.2. Adviezen

2.3. Openheid van adviesraden

2.3.1. Thematische (online) inbreng

2.3.2. Ad hoc lidmaatschap

3. Manko's adviesraden

3.1. Representatie?

3.2. Efiiciëntie?

3.3. Effectiviteit/impact?

4. actie?

4.1. lokale cocreatieve trajecten

4.1.1. kwestie: hoe adviesverstrekking aan lokale overheid versterken?

4.1.2. mixt groepen van stakeholders

4.1.2.1. voorzitters adviesraden

4.1.2.2. leden adviesraden

4.1.2.3. ambtenaren met rol in bestaande adviesraden

4.1.2.4. schepenen

4.1.2.5. bovenlokale partners

4.1.3. starten met een piloottraject om uit te leren