Fins onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Fins onderwijs Door Mind Map: Fins onderwijs

1. onderwijssysteem

1.1. daycare 0-6 jaar vrijwillig

1.2. preschool verplicht 6 jaar

1.3. primary school 7-12 jaar

1.4. secundary school 13-16 jaar

1.5. beroepsonderwijs of universiteit

2. uitgangspunten

2.1. waarden "written in stone"

2.2. structuur

2.3. vertrouwen

2.4. autonomie

2.5. respect

2.6. kind staat centraal

2.6.1. leerlingenraad

3. leerkracht

3.1. specialisaties

3.2. verplichte nascholing op zaterdag

3.3. academisch geschoold

3.3.1. selectie bij aanmelding

3.3.2. opleiding 7-16 jaar

3.3.2.1. 10 % toegelaten

3.3.3. opleiding 0-6 jaar

3.4. verantwoordelijkheid

3.4.1. krijgen

3.4.2. nemen

3.5. fulltime

3.6. samenwerking

3.6.1. samen voorbereiden

3.7. takenpakket

3.7.1. lesvoorbereiding eigen keus

3.7.2. teammeetings

3.7.3. kinderen volgen maar minder in registratie

3.8. ontspanning in je werk

4. leerlingenzorg

4.1. vroeg signaleren en handelen

4.2. 1 SO school voor de omgeving

4.3. diverse hulp

4.3.1. maatschappelijk werk

4.3.2. onderwijsassistent

4.3.3. special needs teacher

4.3.4. verpleegster

4.3.5. psycholoog

4.4. drie niveau's

4.4.1. algemene hulp in de klas

4.4.2. intensief handelingsplan voor aantal maanden

4.4.3. special needs eigen leerlijnen

5. leiding

5.1. profileren van de school

5.1.1. NT2 klassen

5.1.2. Engels

5.1.3. special needs klassen

5.1.4. ICT

5.2. plannen

5.2.1. formatie

5.2.1.1. directeur bepaald

5.2.2. teammeetings

5.2.3. lesroosters

5.2.3.1. directeur bepaald

5.3. financiën

5.3.1. subsidie aanvragen

5.3.2. materieel budget

5.3.2.1. exclusie onderhoud en energie

5.3.3. personeel budget

5.4. overleg

5.4.1. gemeente

5.4.2. stafmeetings

6. continuïteit

6.1. curriculum voor 10 jaar

6.2. leerkracht gaat meerdere jaren mee met de groep

6.3. fulltime leerkracht

6.4. huiswerk vanaf 1e klas (1 uur per dag)