Reageer of schrijf mee over wat Het Nieuwe Werken of (breder) de Hypershifter organisatie nu prec...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Reageer of schrijf mee over wat Het Nieuwe Werken of (breder) de Hypershifter organisatie nu precies is. Versie 0.1 Door Mind Map: Reageer of schrijf mee over wat Het Nieuwe Werken of (breder) de Hypershifter organisatie nu precies is.  Versie 0.1

1. minder tijd kwijt aan

1.1. vergaderingen

1.1.1. voorbreiden

1.1.2. houden

1.1.3. opvolgen

1.1.4. bv vanuit huis of AC restaurant dus minder filetijd

1.1.5. de basis is: bouw een gezamenlijk mentaal model

1.1.5.1. daarna kan je

1.1.5.1.1. beter communiceren

1.1.5.1.2. sneller beslissen

1.1.5.1.3. inleven in anderen

1.2. projecten opzetten

1.2.1. informatie bijelkaar zoeken

1.2.2. business case duidelijker voor ogen

1.2.3. team sneller opgezet

1.2.4. witte plekken beter in kaart

1.2.5. door inrichten 'virtueel kantoor'

1.2.5.1. interactief

1.2.6. door team en projectdashboards

1.2.6.1. interactief

1.2.6.2. bv door on-line mindmapping

1.2.7. door mindmap verslagen op het web

1.2.7.1. statisch

1.2.8. doelen en opdrachten duidelijker formuleren en zorgen voor feedback

1.2.9. goed de wat/hoe vraag scheiden

1.2.10. ook hier is de basis: bouw een gezamenlijk mentaal model

1.2.10.1. daarna kan je

1.2.10.1.1. beter communiceren

1.2.10.1.2. sneller beslissen

1.2.10.1.3. inleven in anderen

1.3. projecten volgen

1.3.1. project dashboard

1.3.2. risico's sneller in kaart

1.3.3. validiteit business case volgen

1.3.4. fase overgangen makkelijker managen

1.4. leren van projecten

1.4.1. mindmap logboeks van

1.4.1.1. problemen en oplossingen

1.4.1.2. risico's en verminderingen

1.5. informatie te zoeken

1.5.1. alles wat je al hebt 'electronisch bijelkaar te vegen'

1.5.2. witte plekken in kaart brengen

1.5.3. makkelijker zoeken en terugvinden van

1.5.3.1. www info

1.5.3.2. info op de server

1.5.3.3. info op je pc

1.5.4. door persoonlijk dashboard

1.5.5. door team dashboard

1.5.6. door project dashboard

1.5.7. door inrichten 'virtueel kantoor'

1.6. beslissingen nemen

1.6.1. vanwege samen opgebouwde en daardoor gedeelde mentale model

1.6.2. vergaderingen, sessies laten moderen

1.7. ad-hocwerk

1.7.1. Afspraken visualiseren over

1.7.1.1. de werkmethoden

1.7.1.2. incl de wijze waarop met ad-hoc vragen/opdrachten wordt omgegaan

1.8. communiceren met elkaar

1.8.1. vanwege samen opgebouwde en daardoor gedeelde mentale model

1.8.2. door team en projectdashboards

1.8.2.1. interactief

1.8.3. door mindmap verslagen op het web

1.8.3.1. statisch

1.8.4. door inrichten 'virtueel kantoor'

1.8.5. effect inzet:

1.8.5.1. Dwarsverbanden binnen en buiten de afdeling organiseren rond beleidsthema's duidelijker

1.8.5.2. duidelijke

1.8.5.2.1. planning en control cyclus

1.8.5.2.2. organisatie

1.8.5.3. Conflicten makkelijker bespreekbaar maken > aanpakken

1.8.5.4. aandacht en grotere beschikbaarheid v/h afdelingshoofd

1.8.5.5. Verwachtingen makkelijker uitspreken

1.8.5.6. afspraken makkelijker en duidelijker bevestigen

1.8.5.7. compacter en effectiever rapporteren

1.8.5.8. pro-actiever communicatie

1.8.5.9. duidelijker plannen

1.8.5.10. plannen beter op elkaar laten aansluiten

1.9. Kennismanagement

1.9.1. door visualisatie en interactie aanpak bij:

1.9.1.1. vergaren

1.9.1.2. verrijken

1.9.1.3. verdelen

1.9.1.4. toepassen

1.9.2. visualisaties van van 'best practises'

1.9.3. minder ad-hocwerk

1.9.4. kennis delen en standariseren door

1.9.4.1. e-learning

1.9.4.2. kennis cirkels

1.9.4.3. exit gesprekken

1.9.4.4. mindmaps bij de koffiemachine

1.9.4.5. handboek soldaat

1.9.5. samenhang vaststellen en associëren stimuleren

1.9.6. van best practises naar Practise worth replicating

1.9.7. Werken met duo's (meewerkend+meedenkend)

1.9.8. koffiedrinken met elkaar in de ochtend

1.9.9. Uitgaansdag voor afdeling organiseren

1.9.10. Teamwerk systematische bevorderen

1.9.11. etc.

1.9.12. de basis is: bouw een gezamenlijk mentaal model

1.9.12.1. daarna kan je

1.9.12.1.1. beter communiceren

1.9.12.1.2. sneller beslissen

1.9.12.1.3. inleven in anderen

2. meer gedaan krijgen

2.1. de juiste dingen doen

2.1.1. focus op de belangrijkste doen, subdoelen, onderlinge afhankelijkheden en prioriteiten

2.1.2. Focus moet meer op EFFECTIVITEIT dan efficiency!

2.1.3. zowel persoonlijke als privé doelen

2.2. betere brainstormresultaten

2.2.1. door training modereren met mindmanager

2.2.2. door gebruik maken van beamer en mindmap SW

2.2.3. breder ingezet

2.2.3.1. nieuwe ideeën te genereren

2.2.3.2. probleem op te lossen

2.2.3.3. orde in de chaos te krijgen

2.2.3.4. groep uit te lijnen

2.2.4. verkregen kennis

2.2.4.1. zelf vastgelegd

2.2.4.1.1. electronisch

2.2.4.1.2. op papier

2.2.4.2. verspreid op afdeling / in team

2.2.4.3. verspreid organisatiebreed

2.2.4.4. niet verspreid

2.2.5. acties geformuleerd

2.2.5.1. een plan gemaakt

2.2.5.1.1. met taken

2.2.5.1.2. met mijlpalen

2.2.5.1.3. met mijlpalen en taken

2.2.5.1.4. met mijlpalen, taken en eigenaren

2.2.5.1.5. met mijlpalen, taken, eigenaren en rapportageafspraken

2.2.6. de basis is: bouw een gezamenlijk mentaal model

2.2.6.1. daarna kan je

2.2.6.1.1. beter communiceren

2.2.6.1.2. sneller beslissen

2.2.6.1.3. inleven in anderen

2.3. breder inzet bij vergaderingen van visualisatie en interactie aanpak, dus ook:

2.3.1. oplossing probleem

2.3.2. voortgang proces

2.3.3. voortgang project

2.3.4. informatieoverdracht

2.3.5. planvorming

2.3.6. opzet project

2.3.7. opzet programma

2.3.8. lesson's learned

2.3.9. inzicht in wat er wordt besproken @alexisvandam

2.4. vergroten van

2.4.1. associatief denken en creativiteit

2.4.2. probleemoplossend vermogen

2.5. werken vanuit persoonlijk dashboard met geïntegreerd de time management principes

2.5.1. juiste balans PC en Papier

2.5.2. Valkuil is om alles met de PC te willen doen

3. met meer plezier

3.1. de dag door door

3.1.1. weten dat je goed bezig bent

3.1.2. controle over je activiteiten

3.1.3. zaken maar 1 keer te hoeven uitleggen

3.1.4. wielen niet elke keer opnieuw uitvinden

3.2. vergaderen vanwege

3.2.1. betere voorbereiding

3.2.2. duidelijke structuur

3.2.3. makkelijker te volgen

3.2.4. betere breakdowns

3.2.5. acties staan minder lang uit

3.2.6. notulen direct na de vergadering beschikbaar

3.3. makkelijker leren

3.3.1. bijvoorbeeld door - think - decide - do - learn aanpak met feedback mechanisme

3.3.2. door training LLL

3.3.3. door diverse trainingen electronisch mindmappen

3.3.4. door de hypershifter leergang

3.4. samenwerken

3.4.1. Werken met duo's (meewerkend+meedenkend)

3.4.2. koffiedrinken met elkaar in de ochtend

3.4.3. Uitgaansdag voor afdeling organiseren

3.4.4. Teamwerk systematische bevorderen

3.5. samen denken

3.5.1. gezamenlijk mentaal model opbouwen bij

3.5.1.1. kansen

3.5.1.2. uitdagingen

3.5.1.3. kennisvergroting

3.5.1.4. communicatie vraagstukken

3.5.2. dieper leren denken

3.5.2.1. lateraal

3.5.2.2. systeem

3.5.2.3. risomatisch

3.5.2.4. modelleren

3.5.2.5. discussie - debat - dialoog

4. vanuit rust

4.1. overzicht over alle werkzaamheden

4.2. makkelijker te focussen

4.3. weten dat je goed bezig bent

4.4. controle over je activiteiten

4.5. zaken maar 1 keer te hoeven uitleggen

4.6. wielen niet elke keer opnieuw uitvinden

4.7. makkelijker communiceren

4.8. 'gehaaste mensen zijn minder geneigd om anderen te helpen.'

5. en balans

5.1. overzicht zowel persoonlijke als privé doelen

5.2. tussen persoonlijkheid en persoonlijke, prive en werkdoelen

5.3. belasting

5.3.1. te beïnvloeden door managers

5.3.2. door persoon

5.3.2.1. kent zijn grenzen

5.4. belastbaarheid

5.4.1. persoonlijk bepaald

5.4.2. te beïnvloeden door

5.4.2.1. training

5.4.2.2. sociaal netwerk

6. Graduele Invoering Bottom Up met Kennisdeling en Borging

6.1. `Kopgroep´ formeren van ‘Ambassadeurs’

6.1.1. 1e (bestaande) Ambassadeurs bekwamen zich verder door

6.1.1.1. zich breed te ontwikkelen in korte tijd

6.1.2. Ambassadeurs trainingen

6.1.2.1. Deze Ambassadors volgen 3 'basis' trainingen

6.1.2.1.1. Een training persoonlijke effectiviteit zoals bijvoorbeeld ‘life long learning’ of braintraining

6.1.2.1.2. Een basiis electronisch mindmapping training zoals bijv. ‘MindManager Fundamentals’ van een van de MJ training centers

6.1.2.1.3. Een gevorderden electronisch mindmapping training zoals bijv. ‘MindManager Advanced’ van een van de MJ training of andere gecertificeerde training centers

6.1.2.2. optioneel is

6.1.2.2.1. hypershifters training / 'het nieuwe werken'

6.1.2.2.2. Modereren met MindManager

6.1.2.2.3. train de trainer

6.1.3. De 1e Ambassadeurs selecteren de trainingen en 'tooling' voor de volgende groep Ambassadeurs en ook de ‘Reguliere’ gebruikers.

6.1.4. Selectie Frontrunners

6.1.5. De Ambassadeurs vormen samen de gebruikersgroep die ondersteund wordt door een speciale ‘supportsite’.

6.2. Opzet van een supportwebsite

6.2.1. herbruikbare templates

6.2.2. instructiefilmpjes

6.2.3. Tips&Tricks

6.2.4. ...

6.3. Ambassadeurs worden:

6.3.1. Formeren kenniscirkels

6.3.1.1. 'meester' is centrum kennisgebied

6.3.1.1.1. eigenaar van een kennisgebied

6.3.1.2. kenniscirkels volgens meester - gezel principe

6.3.1.3. gezellen helpen kennis te mangen en worden meester

6.3.2. Elke gemotiveerde 'gezel'

6.3.2.1. vraagbaak

6.3.2.2. kan zich aansluiten en helpen kennis te verzamelen en herbruikbaar te maken

6.4. Ambassadeurs starten de gebruikersgroep en geven suggesties voor:

6.4.1. ...materiaal op de supportsite

6.4.2. ...het op maat maken van de ‘basis’ training

6.4.3. ...Pilotprojecten

6.4.4. ...kandidaten om mee te doen in de pilot voor het testen van add-ins

6.5. ‘Peleton’ wordt getraind en ondersteund in eigen werk

6.5.1. Optioneel: definiëren van een organisatiebreed ‘startproject’

6.5.2. Bv: on-line MindMappen

6.6. Stappenplan op maat met tijdpad

6.6.1. Mijlpaal ambassadeurs zijn getraind

6.6.2. Mijlpaal kenniscirkels opgericht

6.6.3. Mijlpaal gebruikersgroep opgericht

6.6.4. Mijlpaal supportsite opgericht

6.6.5. Mijlpaal eerste pelotongroep getraind

6.6.6. Mijlpaal bibliotheek van herbruikbare kennis

6.6.7. Mijlpaal eerste groep geavanceerde gebruikers in belangrijkste werkprocessen

6.6.8. Mijlpaal 2e peloton en olievlek

7. door koppelen activiteiten en organisatie doelen aan persoonlijke doelen

8. Contributors

8.1. Hans ter Húrne - Creamatics

8.2. Jerre Lubberts - aHa!Coaching

8.3. Geerd Schlangen

8.4. Alexis van Dam - Hypershifters

8.5. Roland Wijnen - World of Minds

8.6. Leen Zevenbergen - Qurius

8.7. Ton Meeuwissen - aHa!Coaching

8.8. José Nelis - BZK

8.9. Edward van Kempen - TPQM

8.10. Kees van AMersfoort - World of Minds

8.11. Mathieu van der Wal - aHa!Web

8.12. Rajesvar Bhoedoe - Haagse Hoge School

8.13. Denise de Wolf - Haagse Hoge School

8.14. Peter Kurstjens - Nippur

8.15. Dickjan Nieuwenhuizen - VROM

9. Inleiding

9.1. Overal hoor je de buzz over Het Nieuwe Werken of Anders Werken of Hypershiften. Verschillende stromingen ontstonden een paar jaar geleden zoals the 4 hour workweek, De Sense and Respond beweging in de VS en de Hyperthinker in België. Maar nu ook werken2.0, Anders Werken en Het Nieuwe Werken in Nederland.

9.2. Veel buzz en weinig duidelijkheid. De beste definitie tot nu toe is wat ons betreft:

9.2.1. Meer doen in minder tijd met meer plezier, rust en balans

9.3. Samen weten we meer dus reageer s.v.p. op deze mindmap

9.3.1. becommentarieer uitspraken

9.3.2. voeg je eigen ideeën en ervaring toe

9.3.3. vergeet je naam of twitternaam niet want uiteindelijk publiceren we het resultaat

9.3.4. a la 'We Think' van Charles Leadbeater

9.4. Ik doe mee!