Kanamori College

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kanamori College Door Mind Map: Kanamori College

1. Goede relatie leerling en docent

2. Passend Onderwijs

2.1. Mentor signaleert, bespreekt en verwijst

2.1.1. Intern begeleidingsteam

2.1.1.1. Begeleide werkplek

2.1.1.2. Extern Bureau

3. Veilige sfeer

4. Individuele aandacht

5. Het beste uit elke leerling halen

6. Aandacht voor competentie en autonomie

7. Rekening houden met verschillen

8. Interconfessionele scholengemeenschap voortgezet onderwijs

8.1. VMBO

8.1.1. BBL, KBL, GL, TL

8.1.2. Zorg: LWOO

8.2. Havo

8.2.1. N&T, N&G, E&M, C&M

8.3. VWO

8.3.1. N&T, N&G, E&M, C&M

9. Onderwijs

9.1. Vakken

9.1.1. Nederlands, Engels, Wiskunde

9.1.2. Duits, Frans, Spaans, Grieks, Latijn

9.1.3. Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Informatica, Rekenen

9.1.4. Beeldende vorming, Gymnastiek, Muziek

9.1.5. Levensbeschouwing, Maatschappijleer

9.2. Lessen

9.2.1. 60 minuten

9.2.1.1. Ruimte voor andere werkvormen

9.2.1.2. Eventueel 10 minuten eerder stoppen als beloning

9.2.2. Blokuren

9.2.2.1. Thematisch werken

9.2.2.2. Excursies ed

9.2.3. Vakgericht in theorielokaal

9.2.3.1. Thematisch op leerplein

9.2.4. Interactief

9.2.4.1. Digibord

9.2.4.2. I-pad

9.2.4.2.1. Boeken

9.2.4.2.2. Agenda

9.2.4.2.3. Filmpjes zien en maken

9.2.4.2.4. Tekst luisteren

9.2.4.3. Werkvormen

9.2.4.3.1. Coöperatieve

9.2.4.3.2. Activerende

9.2.4.3.3. Individuele

9.2.5. Vaste structuur en duidelijke regels

9.3. Bijles

9.3.1. Bovenbouw ondersteunt onderbouw

9.3.2. Extern bureau biedt bijles op school

10. Inrichting

10.1. Lokalen

10.1.1. Ruim

10.1.1.1. Groepjes

10.1.1.2. Instructie/werktafel

10.1.2. Licht

10.1.2.1. Ramen open

10.1.2.2. Verduistering

10.1.3. Kastruimte

10.1.4. Prikborden, digibord

10.2. Gangen

10.2.1. Breed

10.2.1.1. Extra werktafels en stoelen

10.3. Aula

10.3.1. Zitplekken en statafels

10.3.1.1. Rustplek

10.3.1.2. Kleurrijk

10.3.2. Podium

10.3.3. Kantine

10.3.3.1. Lekker én verantwoord aanbod

10.4. Schone, frisse, heldere toiletten

10.5. Geschikt voor rolstoelgebruikers

11. Faciliteiten

11.1. Mediatheek

11.1.1. Computers

11.1.2. Boeken

11.1.3. Stilte ruimte

11.2. Meldpunt

11.2.1. Altijd bereikbaar

11.2.2. Ziekmelding, zorg

11.2.3. Opvang na straf

11.3. Praktijklokalen

11.3.1. Veilig

11.3.2. Compleet

11.4. Gymnastieklokaal

11.4.1. Sportveld

11.5. Docentenkamer

11.5.1. Buitengelegenheid

11.6. Kantoren

11.6.1. Conciërges

11.6.2. Administratie

11.6.3. Docentenwerkruimtes

11.6.4. Directie

11.7. Leerpleinen

11.7.1. Computer

11.7.2. Schuifwanden

12. Onderwijsassistent bij elke les

13. Buitenschoolse activiteiten

13.1. Sport

13.2. Commissie Licht & Geluid

13.3. Evenementencommissie

13.4. Cultuurcommissie

13.5. Schoolkrant

13.6. Fotoclub

14. Roosters

14.1. Laatste uur van de dag: semi-verplicht huiswerkuur

14.2. 2 vaste uren per week voor gemiste pw, so of bijles

14.3. Weinig of geen tussenuren

15. Organisatie

15.1. Formele leiding

15.1.1. Duidelijkheid en eenheid

15.2. Docententeams

15.2.1. Geïntegreerd onderwijs

15.3. Ondersteunend personeel

15.4. Medezeggenschapsraad

16. Missie

16.1. Zorg voor de mens

16.2. Burgerschapsvorming

17. Visie

17.1. Samenwerking op alle fronten

18. Ouders

18.1. Ouderparticipatie

18.2. Ouderbetrokkenheid

18.3. Pedagogisch partnerschap