samenwerking

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
samenwerking Door Mind Map: samenwerking

1. proces

1.1. groepen en/of staten

1.1.1. vormen relaties

1.1.2. gemeenschappelijk doel

1.1.2.1. verschillende middelen om doel te bereiken

1.1.2.1.1. sluiten verdrag

1.1.2.1.2. opstarten samenwerkingsprojecten

1.1.2.1.3. diplomatieke activiteiten

2. meso niveau

2.1. samenwerking binnen sociale groep

2.1.1. samenwerking binnen basketball team

2.1.2. samenwerking binnen een partij

3. macro niveau

3.1. samenwerking op landelijk niveau

3.1.1. vormen van een regering

3.1.2. samenwerking tussen de drie machten

4. redenen samenwerking

4.1. - De eigen strategische positie verbeteren

4.2. - Macht en gezag ontwikkelen of behouden

4.3. - Zelf minder risico lopen of risico’s delen

4.4. - Werken aan innovatie

4.5. - Sneller toegang krijgen tot een bepaalde markt

4.6. - Snellere aanpak van problemen

5. uitkomst overleg

5.1. belangrijk voor relatie

5.1.1. conflict

5.1.2. samenwerking

5.1.2.1. collectieve actie

6. brengt twee problemen met zich mee

6.1. freeriders probleem

6.1.1. profiteert van voordelen

6.1.2. doet zelf niets

6.1.3. machtsverhoudingen spelen belangrijke rol

6.2. prisoners probleem

6.2.1. ene partij weeet niets van standpunt van andere partij

6.3. voorkomen van de problemen: door middel van dwang

6.3.1. boete

6.3.2. duidelijke regels

7. werkt het beste als afspraken helder en transparant zijn

8. interdependentie

8.1. onderlinge afhankelijkheid

8.2. is niet altijd symmetrisch

8.2.1. men is niet in gelijke mate afhankelijk

9. verhouding