ALM Potpurri

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ALM Potpurri Door Mind Map: ALM Potpurri

1. Agil Planering

1.1. Planering Backlog

1.2. Kravhantering

1.3. Sprintplanering

1.4. Team WIKI

2. Utvecklare

2.1. Team Explorer

2.2. My Work

2.3. Branchningsstrategier

2.4. TFVC vs. GIT

3. Test och utveckling

3.1. Testplanering

3.2. Testkörning TCM

3.3. Utforskande tester med MTM

3.4. Testrapporter

3.5. Quick Load Test

3.6. Load Test

3.7. TCM vs MTM

4. Kontinuerligt lära sig

4.1. Application Insight

4.2. Feedback

5. Spårbarhet och synlighet

5.1. Visualisering av projektstatus

5.2. Spårbarhet

6. Automatiserade tjänster för byggen, lab och release

6.1. Continuous Delivery

6.2. TFS Build

6.3. Introduktion till Release Management

6.4. Release Management Deployment

7. Övergripande

7.1. Introduktion till ALM

7.2. Introduktion till Visual Studio Online