Kulturlandskaber

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kulturlandskaber Door Mind Map: Kulturlandskaber

1. Uberørt natur

1.1. Der er altså stadig 17 procent af den samlede landmasse, hvor dyre- og plantelivet endnu er fuldstændig intakt – især i skovene i det nordlige Canada og Rusland, bjergplateauerne i Tibet og Mongoliet, Amazonas-flodbassinet samt ørkenerne i Afrika og det centrale Australien. 

2. Kulturlandskab

2.1. Hede

2.1.1. hedelyng

2.1.2. græs

2.1.3. lav

2.1.4. revling

2.2. Ager

2.3. Levende hegn

2.3.1. Brombær

2.3.2. Små dyr

2.3.3. Fuglereder

2.3.4. Træer og buske

2.4. Grøftekant

2.5. Overdrev