Scheikunde=Leer van het scheiden van stoffen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Scheikunde=Leer van het scheiden van stoffen Door Mind Map: Scheikunde=Leer van het scheiden van stoffen

1. Zuren en Basen

1.1. Zuur

1.1.1. Zure smaak

1.2. Base

1.2.1. Vet verwijderen

1.3. Zuurgraad

1.3.1. pH

1.3.2. pOH

1.4. Indicator

1.4.1. Universeel indicatorpapier

2. Eigenschappen van stoffen/materialen

2.1. Macroniveau

2.2. Microniveau

2.2.1. Atoombouw

2.2.1.1. Kern

2.2.1.1.1. Protonen

2.2.1.1.2. Neutronen

2.2.1.2. Elektronenwolk

2.2.1.2.1. Atoommodel van Bohr

2.2.1.2.2. Elektronen

2.2.1.3. Totale lading = 0

2.2.2. Atoomnummer

2.2.2.1. Aantal protonen in de kern

2.2.2.2. Aantal elektronen

2.2.3. Massagetal

2.2.3.1. Isotoop= atoomnummer gelijk aan massagetal

2.2.3.2. Massa in Unit

2.2.3.2.1. Proton= 1,0 u

2.2.3.2.2. Neutron= 1,0 u

2.2.3.2.3. Elektron= 0,00055 u

2.2.4. Chemische reacties

2.3. Stoffen

2.3.1. Metalen

2.3.1.1. Metaalatomen

2.3.1.1.1. Vrije elektronen

2.3.1.2. Metaalbinding

2.3.1.3. Geleiding

2.3.1.4. Hoog smeltpunt

2.3.1.5. Mengbaar

2.3.1.6. Glimmend

2.3.1.7. Vervormbaar

2.3.2. Moleculaire stoffen

2.3.2.1. Niet-metaal atomen

2.3.2.2. Atoombinding

2.3.2.3. Vanderwaalsbindingen tussen moleculen

2.3.2.4. Geleiden geen stroom

2.3.3. Zouten

2.3.3.1. Metaalionen

2.3.3.2. Niet-metaal ionen

2.3.3.3. Ionbining

2.3.3.3.1. Ionrooster

2.3.3.3.2. Ionlading

2.3.3.4. Oplosbaar

2.3.3.4.1. Vrije ionen

2.3.3.4.2. Stroomgeleiding

2.3.3.4.3. Indampen

2.3.3.4.4. Neerslag

2.3.4. Weergave

2.3.4.1. Molecuulformule

2.3.4.2. Structuurformule

2.3.4.3. Elektronenformule

2.3.4.4. Verhoudingsformule