Activiteiten uitvoeren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Activiteiten uitvoeren Door Mind Map: Activiteiten uitvoeren

1. personeelszaken

2. verkoopproces.

2.1. concurrentieanalyse

2.2. klantenanalyse

2.3. promotieanalyse

2.4. offertetraject

2.5. onderhandelingstraject

2.6. contractfase

2.7. ontvangst bestelling

2.8. versturen opdrachtbevestiging met verkoopvoorwaarde

2.9. levering

2.10. facturering

2.11. ontvangst betaling

3. analyseren bedrijfsprocessen

3.1. input/output

3.2. waardetoevoeging

3.3. gericht op resultaat

4. Bedrijfsprocessen

4.1. sturende

4.1.1. plannen

4.1.2. organiseren

4.1.3. leidinggeven

4.1.4. controleren

4.2. primaire

4.2.1. inkoop

4.2.2. Operaties

4.2.3. marketing

4.2.4. verkoop

4.2.5. service

4.3. ondersteunende COPAFIJH

4.3.1. communicatie

4.3.2. onderzoek/ontwikkeling

4.3.3. administratie

4.3.4. juridische zaken

4.3.5. info voorziening

4.3.6. financien

4.3.7. huisvesting

5. Sturingsniveaus

5.1. keten

5.2. bedrijfsproces

5.3. werkproces

5.4. taak

5.5. handeling

6. structureren organisatie

6.1. functioneel gericht

6.2. productgericht

6.3. marktgericht

7. zaken in handelsregister van kvk

7.1. uittreksels

7.2. concernrelaties

7.3. jaarrekening

8. inkoopproces

8.1. directe

8.2. ondersteunende

8.3. orientatie

8.4. programma van eisen

8.5. selectie van leverancier

8.6. aanvragen van offertes bij meerdere leveranciers

8.7. onderhandelen met leveranciers over voorwaarden

8.8. opstellen van een contract

8.9. ontvangst goederen of diensten

8.10. inboeken goederenadministratie

8.11. betaling van factuur aan leverancier

8.12. inboeken financiële administratie

9. financieren

9.1. bank

9.2. venture capitalist

9.3. crowdfunding

9.4. kapitaalgoederen leasen

9.5. beurs

9.6. certificaten

10. administratie is controle

10.1. balans

10.2. winst/verlies rekening

10.3. begroting

10.4. jaarrekening

11. belasting

11.1. btw

11.2. loonheffing