Activiteiten uitvoeren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Activiteiten uitvoeren Door Mind Map: Activiteiten uitvoeren

1. Soorten bedrijfsprocessen

1.1. Primaire processen

1.1.1. Inkoop

1.1.2. Operaties

1.1.3. Marketing

1.1.4. Verkoop

1.1.5. Service

1.2. Sturende processen (managementprocessen)

1.3. Ondersteunende processen

1.3.1. Ondersteunende / secundaire functies

1.3.2. COPAFIJH

1.3.2.1. Communicatie

1.3.2.2. Onderzoek & ontwikkeling (Research & Development)

1.3.2.3. Personeelszaken (Human Resources Management)

1.3.2.4. Administratie (Managementinformatie)

1.3.2.5. Financiën

1.3.2.6. Informatievoorziening (ICT)

1.3.2.7. Juridische zaken

1.3.2.8. Huisvesting (facilitair management)

2. Aansturen

2.1. Mensen

2.2. Processen

2.3. Sturingsniveaus

2.3.1. Keten (voortbrengingsproces)

2.3.2. Bedrijfsproces

2.3.3. Werkproces

2.3.4. Taak

2.3.5. Handeling

3. Structureren

3.1. Organogram

3.2. Basisvormen

3.2.1. Functioneel gericht

3.2.2. Productgericht

3.2.3. Marktgericht

3.3. Ondernemen

4. Inkopen

4.1. Inkoopproces

4.1.1. Directe inkoopprocessen

4.1.1.1. Product Related (PR)

4.1.2. Ondersteunende inkoopprocessen

4.1.2.1. Non Product Related (NPR)

5. Voorraad

5.1. Speculatieve voorraad

5.2. Buffervoorraad

5.3. just in time (JIT)

6. Verkopen

6.1. Verkoopproces

6.1.1. Concurrentieanalyse

6.1.2. Klantenanalyse

6.1.3. Promotieanalyse

6.1.4. Offertetraject

6.1.5. Onderhandelingstraject

6.1.6. Contractfase

6.1.7. Ontvangst bestelling

6.1.8. Versturen opdrachtsbevestiging met verkoopvoorwaarden

6.1.9. De levering

6.1.10. Facturering

6.1.11. Ontvangst van de betaling

7. Financieren

7.1. Kapitaal

7.2. Bank

7.3. Venture Capitalist

7.3.1. Marktonderzoeken

7.3.2. Ondernemingsplan

7.4. Crowdfunding

7.5. Kapitaalgoederen leasen

7.5.1. Financial lease

7.5.2. Operational lease

8. De beurs

8.1. Aandelen aan toonder

8.2. Aandelen op naam

8.3. Aandeelhoudersvergadering

8.4. Vereniging van Effectenbezitters

8.5. (Stock)dividend

8.6. Certificaten

9. Administreren

9.1. Financiële administratie

9.2. Goederenadministratie

9.3. Procesadministratie

9.4. Bedrijfsadministratie

9.4.1. Balans

9.4.2. Winst- en verliesrekening

9.4.3. Jaarrekening