Probleemanalyse Technieken

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Probleemanalyse Technieken Door Mind Map: Probleemanalyse Technieken

1. Analyse Begrippen

1.1. Probleem

1.2. Oorzaak

1.3. Gevolg

1.4. Symptoom

1.5. Basisoorzaak

1.6. Oplossing

1.7. Analyse

2. Brainstormen

2.1. Alle Ideeën zijn belangrijk

2.2. Alle Ideeën opschrijven

2.3. Geen conclusies

2.4. Discussies remmen het proces

2.5. Geen kritiek op ideeën

2.6. Vrijheid van meningsuiting

3. Ishikawa Diagram

3.1. Opbouwen

3.1.1. Horizontale pijl richting probleem

3.1.2. Oorzaken probleem in hoofdgroepen onderverdeeld

3.1.3. Kleine pijlen oorzaken onder hoofdgroepen geven subgroepen/specifiekere oorzaken aan

3.1.4. Laagste niveau oorzaak is de basisoorzaak van het probleem (splitsing mogelijk)

3.2. Opstellen

3.2.1. (1)Lijst van mogelijke oorzaken (brainstorm)

3.2.2. (2)Ordenen in hoofdgroepen

3.2.3. (3)Diagram uittekenen

3.3. Toepassen

3.3.1. Compleet overzicht van mogelijke oorzaken van probleem

3.3.2. Samenhang tussen oorzaak en gevolg wordt duidelijk

3.3.3. Problemen zullen sneller worden opgelost doormiddel van "trial and error" en in de toekomst voorkomen worden.

3.3.4. Nieuwe kennis wordt vastgelegd.

4. Pareto Analyse

4.1. Opstellen

4.1.1. (1)Maak tabel over gegevens van het probleem

4.1.2. (2)Rangschik de problemen van meest voorkomend (hoogst in tabel) naar minst voorkomend (laagst in tabel)

4.1.3. (3)Teken het diagram

4.2. Drill-Down

4.2.1. Helpt bij oplossing van het probleem

4.2.2. Onderverdelen van grote problemen naar kleine problemen

4.2.3. Systematisch de problemen oplossen

4.3. Gewogen Analyse

4.3.1. Effecten (gevolgen) van de problemen in beeld brengen

5. Stroomschema's

5.1. Symbolen

5.1.1. Begin & Einde

5.1.2. Proces

5.1.3. Document

5.1.4. Stappen

5.1.5. Vervolgpagina's

5.1.6. Actieblokken (meting)

5.1.7. Vraagblokken (ja/nee)

5.2. Werkwijze

5.2.1. Algoritme maken met de symbolen van het proces

5.2.2. In beeld brengen waar de problemen zich voordoen

6. SIPOC Schema

6.1. Supplier

6.2. Imput

6.3. Process

6.4. Output

6.5. Customer

7. VOC - Voice Of The Customer               VOB - Voice Of The Business

7.1. Wie zijn onze klanten("customers")?

7.1.1. Definities "Customer"

7.1.1.1. Stakeholders

7.1.1.2. Consumenten product/dienst

7.1.1.3. Personeel

7.1.1.4. Leveranciers

7.1.1.5. Aandeelhouders

7.1.1.6. Financiers

7.1.1.7. Samenleving

7.2. Welke producten/diensten leveren wij?

7.3. Welke meetbare / niet meetbare eigenschappen zijn van belang?

7.4. Critical to satisfaction

7.4.1. CTQ

7.4.1.1. Critical To Quality

7.4.2. CTD

7.4.2.1. Critical To Delivery

7.4.3. CTC

7.4.3.1. Critical To Cost

7.4.4. CTP

7.4.4.1. Critical To Process

7.4.5. CTS

7.4.5.1. Critical To Safety

8. Oorzaak & Gevolg Matrix

8.1. Imputs

8.1.1. Key proces variabelen

8.1.1.1. Ishikawa diagrammen

8.2. Outputs

8.2.1. Key proces variabelen

8.2.1.1. Externe klanten

8.2.1.1.1. VOC

8.2.1.2. Interne klanten

8.2.1.2.1. VOB

8.3. Opstellen

8.3.1. Succes variabelen

8.3.1.1. Klanten

8.3.1.1.1. KPOV - Lijsten van eisen en wensen

8.3.1.2. Marketing

8.3.1.2.1. Belang van eisen en wensen beoordelen

8.3.1.3. Productie

8.3.1.3.1. KPIV - Belang van processtappen beoordelen

8.3.1.4. Engineering

8.3.1.4.1. Totalen berekenen van KPOV/KPIV

8.4. Doel/Resultaten

8.4.1. Subjectief inzicht in het belang en het verband tussen inputs en outputs

8.4.2. Proces verbeteren/beheren