Living Lab Biobased IJsselmeer

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Living Lab Biobased IJsselmeer Door Mind Map: Living Lab Biobased IJsselmeer

1. Baseline Analysis

1.1. Ecologie

1.1.1. Bodem

1.1.1.1. Kwaliteitsmonitoring water/bodem

1.1.1.2. Meerjaren-analyse bodemverbeteraars (effect op bodemleven)

1.1.2. Water

1.1.2.1. Kwaliteitsmonitoring water/bodem

1.1.3. Biodiversiteit

1.1.3.1. Soorten monitoring (insecten, bijen, vlinders, doelsoorten in leefgebieden)

1.2. Socio-economic

1.2.1. culturele aspecten

1.2.2. beleid en regelgeving

1.2.3. economische drivers

1.3. Rules & Regulations

1.3.1. gebiedsagenda IJsselmeer

1.3.2. Werk aan de grote wateren

1.3.3. Natura2000

1.3.4. KRW

2. Decide on Priorities

2.1. Right direction

2.1.1. duurzaamheid is belangrijk

2.1.1.1. restwarmte benutten

2.1.1.2. biomassa niet vergisten, maar benutten voor zijn grondstoffen die het bevat (eiwit, vezels, etc.)

2.2. Flexible platform

2.3. Return on investment

3. Creative Solutions

3.1. biomassa uit beheer omzetten mbv Black Soldier Fly: plantaardig materiaal naar dierlijke eiwitten

3.1.1. Innovative Governance

3.1.1.1. Biomassa uit beheer wordt als afvalstroom gezien

3.1.1.2. insecten als productiedier, ontheffingsmogelijkheid?

3.1.2. New business

3.1.2.1. voedselproductie/ grondstofbesparing/...

3.1.3. CleanTech / Smart Engineering / Biosolutions

3.1.3.1. eiwitten winnen uit BSF-larven

3.2. Wolhandkrabben als shredder van biomassa

3.3. extensieve palingteelt

3.4. breder kijken naar organismen die ingezet kunnen worden om ketens te sluiten.

3.4.1. IJsselmeer als aquacultuur

3.5. restwarmte benutten voor viskweek (karpervijver)

3.6. getijdeënergie

3.7. waterplantenteelt

3.7.1. markerwaard als kweekakker en kraamkamer voor vis

3.8. recreatie en toerisme / vrijtijdseconomie

3.8.1. fiets- en wandelroutes om het ijsselmeer

3.8.2. musea

3.8.3. Binnen- en buitendijks met elkaar verbinden. Wat biedt dit voor voordelen?

3.8.4. alles weer bevaarbaar maken

3.9. IJsselmeer als hofleverancier voor Amsterdam

3.9.1. in voedsel

3.9.2. in grondstoffen

4. Awareness & Visioning

4.1. Awareness

4.1.1. Complexe gebiedsopgave IJsselmeer

4.1.1.1. waterverligheid

4.1.1.2. zoetwatervoorziening

4.1.1.2.1. hoe bewaak ik deze?

4.1.1.2.2. wat kan ik nog meer doen met mijn water?

4.1.1.3. economische dragers

4.1.1.3.1. duurzame voedselproductie

4.1.1.3.2. ecotoerisme

4.1.1.4. ecologische opgaven

4.1.2. Communicaties Acties

4.1.2.1. verwerking in onderwijs

4.1.2.1.1. ijsselmeeracedemie

4.1.2.2. artikelen in vaktijdschriften

4.1.2.3. radio/tv

4.1.2.4. symposia/congressen

4.1.2.5. etc.

4.1.2.6. waterbewustzijn in de stad - sponswerking

4.2. Visioning

4.2.1. IJsselmeer circulair

4.2.2. demo's in de regio

4.2.2.1. achteroeverprojecten

4.2.2.1.1. ecologie/kunst

4.2.2.1.2. new watergovernance

4.2.2.2. social inclusiviness

4.2.2.3. new business modellen

4.2.2.3.1. new green jobs

4.2.3. 10 gouden regels voor het IJsselmeergebied