Open Innovatie Festival 2011 Amsterdam

Overzicht van ideeën en aandachtspunten bij de Amsterdamse invulling van het Open Innovatie Festival 2011

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Open Innovatie Festival 2011 Amsterdam Door Mind Map: Open Innovatie Festival 2011 Amsterdam

1. Lokaties

1.1. Raadszaal

1.2. Stadsdeel Noord

1.3. Stadsdeel Oost

2. Doel

2.1. Enthousiasmeren

2.2. Inspireren

2.3. Kennis delen

2.4. Problemen oplossen

2.5. inzichtelijk maken toepasbaarheid

3. Doelgroep

3.1. extern

3.1.1. Burgers

3.1.2. Bedrijven

3.1.2.1. Creatieve industrie

3.1.3. Overheid

3.1.3.1. Rijk

3.1.3.2. Provincie

3.2. intern

3.2.1. bestuurders

3.2.1.1. Burgermeester

3.2.1.2. Wethouders

3.2.1.3. Stadsdeel bestuurders

3.2.2. Ambtenaren

3.2.2.1. Gemeentesecretaris

3.2.2.2. Directeuren / Stadsdeelsecretarissen

3.2.2.3. Managers

3.2.2.4. Staf

3.2.2.5. Beleid

3.2.2.6. Uitvoering

4. Programma

4.1. Off-line @Locaties

4.2. On-Line @YouTube

4.3. Samenhang - voorkom "overload"

4.3.1. Duidelijke aandachtsgebieden

4.4. Zin en onzin van Sociale Media

4.5. Best Practices

4.5.1. Binnen Gem Amsterdam

4.5.1.1. "I Love Noord"

4.5.1.2. Wij spelen NoorderMare

4.5.1.3. jongerenservicepunt (JSP)

4.5.2. Buiten Gem Amsterdam

4.5.2.1. Tooling

4.5.2.2. How To

4.6. Worst Practices

4.6.1. Binnen Gem Amsterdam

4.6.1.1. Twitter

4.6.2. Buien Gem Amsterdam

4.7. Visie

4.7.1. Multimediaal

4.8. Kennisdelen

4.8.1. Meer van elkaar leren

4.8.2. effectief kennisdelen

4.8.3. synergie voordelen

4.9. Business Case

4.9.1. Monitoren / meten

4.9.2. Continuiteit / middelen

4.9.3. Tijdsbestek

4.10. Archivering

4.10.1. Docwerker - OGA

4.10.2. Digitaal depot / E-depot - Stadsdarchief

4.11. Appsterdam

4.12. Open Innovatie [email protected]

4.13. Security / Informatie beveiliging

4.14. Voorwaarden voor het nieuwe werken

4.14.1. Gedragscodes

4.14.2. NRGA

4.14.3. wetgeving

4.14.3.1. archiefwet

4.15. Aanpak

4.15.1. Just do it

4.15.1.1. Gemeentepanden in 4 square

4.15.2. Gedegen onderzoek

5. Cursus/training/opleiding

5.1. Niveau

5.1.1. Beginners

5.1.2. Gevorderden

5.1.3. digital natives

5.2. Rollen

5.2.1. Content beheerder

5.2.2. Moderator

5.3. Basis Cursus Sociale Media / Web 2.0

5.3.1. Twitter

5.3.2. Yammer

5.3.3. Facebook

5.3.4. LINK

5.3.5. LinkedIn

5.3.6. YouTube

5.3.7. Sociaal Media Aanpak

5.3.8. Usability Metrics

5.3.9. Social Media - groeipad

5.4. Business Case

6. Sociaal Media als "vak"

6.1. Academie van de stad

7. Organisatie

7.1. Commitment

7.1.1. kick off - Burgermeester

7.1.2. Afsluiting Gemeente Secretaris

7.1.3. Opdrachtgever / sponsor dagdeel - Wethouder

7.1.4. Opdrachtgevr / sponsor dagdeel - directeur / stadsdeelsecretaris

8. Scope

8.1. Open Innovatie

8.2. Het nieuwe werken

8.3. Croud Sourcing / Co-creatie / Burgerinitiatieven

8.4. Sociale Media / 2.0 / 3.0

8.5. Open data

8.6. Digitaliseren

8.7. Automatiseren

8.8. e-dienstverlening

8.8.1. BuitenBeter App

8.9. Bedrijfsvoering

8.9.1. Huisvesting

8.9.2. Facilitaire diensten

8.9.2.1. "MOR" voor binnen in kantoren inclusief foto´s

8.10. Digitale agenda Nederland

9. Voorbereiding

9.1. Startbijeenkomst 12 mei 2011 Stadsbank van Lening

9.2. Yammer - community: Open Innovatie Festival