Observationspraktik

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Observationspraktik por Mind Map: Observationspraktik

1. Hvilke opgaver beskæftiger I jer med?

1.1. Føler i jer begrænset?

2. Er det handlingsmæssige råderum lige stort for en der har været ansat længe kontra en ny ny ansat?

3. Som kommune er man underlagt staten

3.1. Har I nogensinde følt jer klemt mellem stat og borger?

3.2. Arbejder i indefor specifikke rammer?

3.3. Påvirker det jeres måde at arbejde på?

4. I løbet af dit praktikforløb, hvor meget har du som praktikkant fået af ansvar?

5. Hvordan oplever du at de 3 P'er bliver brugt?

5.1. Føler du nogensinde at din forforståelse påvirker en af de 3 P'er?

6. Er der nogen specifikke metoder som i ofte benytter jer af, evt. mere end andre?

6.1. Når i så vælger de her metoder, hvordan virker det på sammenspillet mellem socialrådgiver og borgerkontakt?