Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Procesul de Management por Mind Map: Procesul de Management

1. Concept

1.1. Ansamblul de intervenți

1.2. Funcționarea armonioasă

1.3. Proces continuu și neîntrerupt

1.4. Cacter ciclic

1.5. Proces de muncă deosebit

1.6. Un complex de activități specifice

2. Principii de baza a mangemntului

2.1. Pincipii rezultate din ordinea necesară desfășurării acțiunilor.

2.1.1. Principiul diviziunii muncii

2.1.2. Principiul corelării autorității și responsabilității

2.1.2.1. Autoritatea formală

2.1.2.2. Autoritatea informală

2.1.2.3. Responsabilitatea

2.1.2.4. Delegarea

2.1.2.5. Centralizarea- descentralizarea

2.1.3. Pincipiul disciplinei

2.1.4. Principiul unității de comandă

2.1.5. Principiul ierarhiei

2.1.6. Principiul ordinii

2.1.7. Pincipiul stabilității personalului în ocuparea funcției

2.1.8. Principiul solidarității în acțiune

2.2. Principii reclamate de cerința realizării operativității și eficienței.

2.2.1. Principiul apropierii conducerii de execuție

2.2.1.1. Organizaționale

2.2.1.2. Geografice

2.2.2. Pincipiul unității de orientare

2.2.3. Principiul flexibilității

2.2.4. Principiul corelării intereselor individuale cu cele generale, de grup

2.2.5. Principiul corelării rezultatelor cu stimularea personalului

2.2.6. Principiul echității