Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. por Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen