Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
KHỐI DỰ ÁN por Mind Map: KHỐI DỰ ÁN

1. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

1.1. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh

1.2. Lấy thông tin từ Chủ đầu tư

1.2.1. Gặp gỡ tiếp xúc chủ đầu tư

1.3. Lập bài đề xuất bán hàng

1.3.1. Nhậ đề bài từ CĐT, BLĐ công ty, Ban Kinh Doanh

1.3.1.1. Ký HĐ Phân Phối

1.3.2. Lấy Thông tin Brief theo mẫu

1.3.3. lập Ekip triển khai: Leader Kinh Doanh, Team MKT

1.3.4. PM phân việc cho các bộ phận

1.3.5. Hoàn thành bài đề xuất, trình BLĐ xin ý kiến Final

1.3.6. Ekip trình bày cho Chủ đầu tư

1.4. Ký HĐ Phân Phối

1.4.1. Gửi Mẫu hoặc nhận mẫu từ Chủ đầu tư

1.4.2. Gửi HĐ cho ban Pháp chế Review

1.4.3. Sacan gửi cho Kế toán, BKS, Admin - Lưu trữ

2. TRIỂN KHAI BÁN HÀNG

2.1. Đóng gói sản phẩm

2.1.1. Giám đốc dự kết nối với chủ đầu tư lấy thông tin dự án

2.1.1.1. File giới thiệu dự án

2.1.1.2. File Q & A

2.1.1.3. Bộ pháp lý

2.1.1.4. Chương trình bán hàng

2.1.1.5. Giá bán

2.1.1.6. Form Mẫu HĐ đặt chỗ, đặt cọc, HĐ MB

2.1.1.6.1. PM viết mail Oder cho bộ phận Admin

2.1.1.6.2. Admin Gửi mẫu cho GĐ DA phê duyệt

2.1.1.7. Bộ hình ảnh về dự án

2.1.2. Xây dựng quy trình bán hàng

2.1.3. Timeline triển khai

2.1.4. Bộ công cụ bán hàng: Brochuse, Flyer, Leaplet, File mềm & File cứng

2.1.5. Upload toàn bộ thông tin lên kho lưu trữ giữ liệu: Link GG Drive, Dropbox...

2.1.6. Update các thông tin mới nhất

2.2. Lập phương án kinh doanh

2.2.1. PM xây dựng PAKD gửi TGĐ phê duyệt sơ bộ

2.2.1.1. kết hợp với GĐKD để có phương án phí hợp lý cho Sale

2.2.2. Gửi Mail cho ban Kiểm soát, CC ban tài chính & TGĐ

2.2.3. Gửi Mail cho team MKT: Target, Ngân sách, tỷ lệ chi cho MKT, -> Team MKT lập kế hoạch MKT

2.3. Lập Ekip triển khai

2.3.1. Họp team triển khai bao gồm: GĐKD, TP.MKT, TP Admin, trưởng phòng đại lý

2.3.2. Chia sẻ về kế hoạch triển khai dự án

2.3.3. Sau khi được duyệt, In bản cứng & trình ký

2.3.4. Lập group telegram triển khai

2.3.5. lập group nội bộ AZ Realty bao gồm các Sale triển khai

2.3.6. Lập group Sàn liên kết

2.3.6.1. Kết hợp với Mentor để có chương trình dành cho Sàn liên kết

2.3.7. Cập nhật thông tin & tương tác thường xuyên trên các group

2.4. Báo cáo cho ban lãnh đạo

2.4.1. Báo cáo theo Form Mẫu cho BLĐ hàng tuần

2.4.2. Báo cáo tháng cho BLĐ theo mẫu

2.5. Theo dõi & bám sát tình hình triển khai

2.5.1. PM nắm sát tình hình triển khai của dự án, theo dõi tình hình đặt chỗ, đặt cọc... Theo sát tình hình triển khai MKT để điều chỉnh, thay đổi kế hoạch nhằm đật hiệu quả bán hàng tốt nhất

2.5.2. PM theo dõi tình hình triển khai dự án của đối thủ để có kế hoạch triển khai phù hợp