Doelgroep kortdurende ziekenhuiszorg en MTH ZORG (korter dan 3 maand)

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Doelgroep kortdurende ziekenhuiszorg en MTH ZORG (korter dan 3 maand) por Mind Map: Doelgroep kortdurende ziekenhuiszorg en MTH ZORG (korter dan 3 maand)

1. Definitie van doelgroep, herkenbaar/volledig?

1.1. MTH team gebruikt deze bijna altijd

1.2. Wijkteams deze meer als uitzondering, tijdelijke aanvulling op chronische zorg

1.3. Vanuit ziekenhuis (of directe zorgvraag aan wijkverpleging vanuit bijv. HA)

1.4. Gericht op verpleegtechnische handelingen (aanleren) (ook op verzoek van HA/specialist/poli)

1.5. Onderscheid tussen deze doelgroep en kwetsbare oudere/chronisch zieke (<3maand) met name in het stuk kwetsbare oudere, meerdere aandoeningen, leeftijd. Er moet meer duidelijkheid komen over verschil tussen deze 2 doelgroepen

2. Voorbeeldclienten in deze doelgroep?

2.1. Oogdruppelen na Staar operatie

2.2. Kortdurend katheteriseren na bijv. OK

2.3. Wondzorg + zwachtelen (aangemeld via HA/poli)

2.4. Herstel naar zelfredzaamheid na heup/knie OK; aanleren fraxiparine/ ondersteuning ADL (kortdurend, nieuw in zorg. Bij bestaande clienten onder huidige doelgroep waarop ze in zorg waren.

2.5. Aanleren van insuline injecteren/ bloedglucose meten

2.6. Specifieke MTH handelingen (Nader uit te werken met MTH vpk-e)

2.7. Aanleren stomazorg

2.8. Darmspoelen (kind)