Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Leerbeleving? por Mind Map: Leerbeleving?

1. Emotie

1.1. Verbazing

1.2. Angst

1.3. Enthousiasme

1.4. Lef, durf

1.5. Humor

2. Herhaling

3. Noodzaak

4. Simpel/eenvoud

5. Aanleiding

6. Overwinning

6.1. Op jezelf

6.2. Op een ander

6.3. Falen

7. Besef

7.1. wel en niet kan (eigen kunnen)

7.2. Grenzen

8. Keuzevrijheid

9. Meerdere zintuigen

10. Tijdsduur

11. Doen

11.1. Interactie

11.2. Zelf

11.3. Spelen

11.4. Grenzen overgaan

11.5. Luisteren verhaal