Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Pris por Mind Map: Pris

1. Prisstrategi

1.1. Break-even

1.2. Profitmaksimering

1.3. Maksimering af markedsandel

1.4. Pris-/kvalitetsførerskab

1.5. Modeller

2. Priselasticitet

2.1. Modeller

3. Prisdifferentiering

3.1. Forskellige segmenter med forskellig priselasticitet

3.2. Segmenterne skal kunne adskilles

3.3. Konkurrenceforholdene skal muliggøre prisdifferentiering

4. Prisfastsættelse for nye produkter

5. Pris/kvalitetsstrategi

6. Priseskalering

7. Valutaforhold

7.1. Kursforbehold

7.2. Kurssvingningsklausul

7.3. Forudbetaling

7.4. Valutaterminsforretning

7.5. Optionsforretning

7.6. Matchning

8. Bundling

9. Prisfastsættelsesmetoder

9.1. Markedsbaseret prisfastsættelse

9.2. Omkostningsbaseret prisfastsættelse

10. Prisfastsættelse for serviceprodukter

10.1. Revenue management