Duyên QC

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Duyên QC por Mind Map: Duyên QC

1. Nhiệm Vụ

1.1. Kiểm Hàng

1.2. Phân Loại Hàng

1.3. Quản Lý Quyết Toán Tại QC

1.4. Quản Lý Hàng Không Rõ

2. Trách Nhiệm - Báo Cáo

2.1. Hàng Bị Thiếu, Sai Mô Tả

2.1.1. Thông báo ngay cho nhân viên đặt hàng.

2.2. Hàng Về Đủ, Đúng

2.2.1. Sử dụng băng dính "Blueviet" niêm phong, đóng gói và phân loại về VN

2.3. Hàng Đủ Kiện

2.3.1. Chủ động nhận biết và phân loại các đơn hàng đủ kiện (>40 kg).

2.3.2. Tính cước vận chuyển và gửi yêu cầu QT cho Kế Toán, Nhân viên phụ trách đơn hàng!

2.4. Hàng Không Rõ

2.4.1. Quản lý, và làm rõ nguyên nhân của những mã hàng không rõ.

3. Yêu Cầu

3.1. Thực hiện hàng ngày

3.2. Đúng - Đủ - Kịp thời

4. Chính Sách Lương - Phạt

4.1. Phạt

4.1.1. Thời Gian: 50k/ ngày

4.1.2. Mã Vận Đơn: 20k / Mã

4.1.3. Bao hàng: 50k / Bao

4.2. Chính Sách Lương - Thưởng

4.2.1. Trợ Cấp

4.2.1.1. Visa

4.2.1.2. Ở + Điện + Nước

4.2.2. Lương

4.2.2.1. Tháng 1st - 4th => 8 Triệu / Tháng

4.2.2.2. Tháng 5th - 8th => 9 Triệu / Tháng

4.2.2.3. Tháng 9th - 18th => 10 Triệu / Tháng

4.2.2.4. Tháng 19th - 36th => 12 Triệu / Tháng

4.2.2.5. Tháng 37th trở lên => >15 Triệu / Tháng

4.2.3. Thưởng

4.2.3.1. Doanh số CSKH & Mua hàng

4.2.3.2. Ý Thức & Trách Nhiệm