Hạnh HN

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Hạnh HN por Mind Map: Hạnh HN

1. Nhiệm Vụ

1.1. Nhận Hàng

1.2. Kiểm Hàng & Phân Loại Hàng

1.3. Xuất Hàng

2. Trách Nhiệm Và Báo Cáo

2.1. Kiểm Soát Giao Nhận QC - HN

2.1.1. Số Lượng Mã Hàng, Bao Hàng

2.1.2. Khối Lượng Mã Hàng, Bao Hàng

2.2. Quản Lý Hàng Trong Kho

2.2.1. Số lượng, khối lượng, vị trí đặt để

2.3. Tổng Hợp Các Đơn Hàng Đã Nhận Đủ Tại HN

2.3.1. Tinh toán chi phí vận chuyển + Ship, ...

2.3.2. Thông Báo Và Yêu Cầu Nhân Viên Phụ Trách Quyết Toán Đơn Hàng!

2.4. Xuất Kho

2.4.1. Tiếp nhận yêu cầu xuất kho

2.4.2. Chỉ được phép Xuất kho sau khi Kế Toán đã xác nhận tình trạng của đơn hàng.

2.5. Phân Công Công Việc Cho Đạt Và Hùng

3. Yêu Cầu

3.1. Thực hiện hàng ngày

3.2. Đúng - Đủ - Kịp thời

4. Chính Sách Lương - Phạt

4.1. Phạt

4.1.1. Thời Gian: 50k/ ngày

4.1.2. Mã Vận Đơn: 20k / Mã

4.1.3. Bao hàng: 50k / Bao

4.2. Chính Sách Lương - Thưởng

4.2.1. Trợ Cấp

4.2.1.1. Ăn Trưa

4.2.1.2. Khác

4.2.2. Lương

4.2.2.1. Tháng 1st - 8th => 4 Triệu / Tháng

4.2.2.2. Tháng 9th - 16th => 4,5 Triệu / Tháng

4.2.2.3. Tháng 17th - 24th => 5 Triệu / Tháng

4.2.2.4. Từ Tháng 25th => Từ 7 Triệu / Tháng

4.2.3. Thưởng

4.2.3.1. Doanh số CSKH & Mua hàng

4.2.3.2. Ý Thức & Trách Nhiệm