Rimavská Sobota

Stručné údaje o Rimavskej Sobote.

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rimavská Sobota por Mind Map: Rimavská Sobota

1. Základné údaje

1.1. Počet obyvateľov

1.1.1. 24 tisíc

1.2. Kraj

1.2.1. Banskobystrický

1.3. Vodný tok

1.3.1. rieka Rimava

2. Dejiny

2.1. 1553-1593 a 1598/99 - 1686 -dve osmansko-turecké okupácie

2.2. sídlo Gemersko-malohontskej župy

2.3. zdržiavali sa tu J.Francisci a Š.M.Daxner

3. Sídliská

3.1. Rimava

3.1.1. Západ

3.1.1.1. Rožňavská

4. Školstvo

4.1. ZŠ P.Dobšinského

4.1.1. ZŠ P.K.Hostinského

4.1.1.1. ZŠ Š.M.Daxnera

4.2. Gymnázium I.Kraska

4.2.1. Gymnázium M.Tompu

4.3. Stredná odborná škola

4.3.1. Súkromná Stredná odborná škola - Hotelová akadémia

4.3.1.1. Obchodná akadémia

4.3.1.1.1. Spojená škola

4.4. MŠ na Rožňavskej ulici

4.4.1. MŠ na Rybárskej ulici

4.4.1.1. MŠ na sídlisku Rimava

4.4.1.1.1. MŠ na Dobšinského ulici

5. Obyvateľstvo

5.1. slovenské 59,3%

5.2. maďarské 35,3%

5.3. rómske 4,7%

5.4. české 0,7%

6. Pravidelné podujatia

6.1. Dni mesta 5.-6. máj

6.2. Atrium Art

6.2.1. Medzinárodný festival divadla a hudby

6.3. Dobšinského rozprávkový Gemer

6.3.1. Celoslovenský festival rozprávok

6.4. LeTaVy

6.4.1. Letný Tábor Výtvarníkov

6.4.1.1. Medzinárodné letné umelecké workshopy

6.5. Gemersko-malohontský jarmok 27.9.-29.9

6.6. Koncerty absolventov ZUŠ

6.7. Divadlo a deti

6.7.1. Celoštátny divadelný festival