Hoofstuk 8 Promotie celine

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Hoofstuk 8 Promotie celine por Mind Map: Hoofstuk 8 Promotie celine

1. promotie = het verstrekken van boodschappen met als doel, het gedrag van de voor de organisatie belangrijke personen gunstig beïnvloeden

2. AIDA-Formule

3. Aandacht

4. Interesse

5. Drang

6. Reclame = een onpersoonlijke vorm van promotie via een massamedium waarvoor betaald is.

7. Actie

8. mediakeus

9. persmedia = dag, week en maandbladen, tijdschriften

10. ethermedia = tv, radio, internet en Social media

11. overige = hieronder vallen billboards, reclame in de lucht, op treinen, auto's, bushokjes, stations, stadions, etalages, video's en cassettes en bioscopen

12. Kosten van het medium

13. doelgroep van het medium

14. geschiktheid van het medium

15. kerngetallen = waarmee worden de meeste personen bereikt

16. Public Relations = het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar netwerkgroepen.

17. Sales promotion = verkoopbevorderende activiteiten met als doel de omzet op korte termijn verhogen

18. consumer promotions = de consument aan zetten om tot koop over te gaan

19. waardebonnen

20. Cash-refund

21. Club-promotion = als de consument lid is van een club levert dat voordelen op bij aankoop van een product

22. Joint promotion = samenwerken ondernemingen

23. premiums

24. wedstrijden

25. Trade promotions = verkoopbevorderende activiteiten gericht op de tussenhandel

26. Incentives = een reis die men krijgt indien men een bepaalde afzet of omzet behaald heeft.

27. Persoonlijke verkoop = elke persoonlijke communicatie tussen organisatie en de afnemer, gericht op het creëren van verkopen

28. bonuscommissies

29. spaarpunten

30. drukwerk = brochures, folders en bijsluiters bij bankafschriften