MARKETING DE KLANT

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
MARKETING DE KLANT por Mind Map: MARKETING DE KLANT

1. Behoeften van de klant

2. Piramide van Maslow

2.1. Overlevingsmotieven

2.2. Sociale motieven

2.3. Groeimotieven

3. Koopgedrag

3.1. Convenience goods

3.2. Shopping goods

3.3. Specialty goods

4. Sociale invloeden

4.1. Sociale klasse en welstandklasse

4.2. Referentiegroepen

4.3. Cultuur & subcultuur

5. Black-box-model

5.1. Stimuli

5.2. Respons

5.3. Sociale stimuli

6. 4 P's

6.1. Prijs

6.2. Plaats

6.3. Promotie

6.4. Product

7. 4 C's

7.1. Customer solution

7.2. Cost to customer

7.3. Convenience

7.4. Communication

8. Product mix

8.1. Garantie

8.2. Service

8.3. Klacht

9. Functies van merk

9.1. Herkenbaarheid

9.2. Vertrouwen

9.3. Herkomst

9.4. Imago

9.5. Wettelijke bescherming

9.6. Klantbinding

10. Productlevenscyclus

10.1. Introductiefase

10.2. Groeifase

10.3. Volwassenheidsfase

10.4. Eindfase