การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพระบบปัสสาวะ

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพระบบปัสสาวะ создатель Mind Map: การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพระบบปัสสาวะ

1. Nephrotic syndrome

1.1. พยาธิสภาพ กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติที่ Glomerular basement membrane โดยมีการเพิ่ม permeability ทำให้โปรตีนมีโมเลกุลเล็กไหลรั่วผ่านออกมา

1.2. อาการ มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัสสาวะจะน้อยลงและสีเข้ม อาการมักจะไม่พบความดันโลหิตสูง บวมกดไม่บุ๋ม

1.3. สาเหตุ เกิดจากความผิดปกติที่ไต และเกิดร่วมกับโรคระบบอื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อ สารพิษ ภูมิแพ้ โรคของระบบหายใจและหลอดเลือด เนื้องอกชนิดร้าย เป็นต้น

1.4. ภาวะแทรกซ้อน เด็กจะติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง เนื่องจากอัลบูมินต่ำ การอุดตันของหลอดเลือด เนื่องจากเกิดภาวะ Hypercoagulation

1.5. การพยาบาล ป้องกันหรือควบคุมการติดเชื้อ การแตกของผิวหนัง ควบคุมอาการบวม Hypovolemia ลดการสูญเสียพลังงาน ลดการทำงานของหัวใจ เสริมสร้างภาวะโภชนาการ ประคับประคองด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เตรียมผู้ป่วยและครอบครัวในการกลับบ้าน

2. Urinary tract infection

2.1. พยาธิสภาพ เกิด inflammation บริเวณที่ได้รับเชื้อ เส้นเลือดฝอยขยายตัวเกิดบวมอาจทำให้อวัยวะในทางเดินปัสสาวะทั้งหมดติดเชื้อ

2.2. อาการ มีไข้ น้ำหนักลด คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย อาจมีเลือดออกมาทางปัสสาวะ

2.3. ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ไตเสื่อมหน้าที่เกิดภาวะ Renal tubular acidosis และไตวาย ความดันโลหิตสูง และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

2.4. สาเหตุ Escherichia coli เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด การมีปัสสาวะคั่งในกระเพาะปัสสาวะการนุ่งผ้าอ้อมเปียกปัสสาวะเวลานาน

2.5. การพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อ สังเกตภาวะแทรกซ้อน เสริมสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายยๆ และสอนผู้ดูแลทำความสะอาดอวัยวะเพศเด็กหรือให้เปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อ

3. Phimosis in chidren

3.1. อาการ มีปัสสาวะลำบาก ร้องปวดก่อนขับถ่ายปัสสาวะ มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะมีเลือดปน มีก้อนนูนใต้หนังหุ้มปลายปัสสาวะ

3.2. การรักษา -โดยวิธีประคับประคอง คือ การรักษาในขั้นตอนแรกจะใช้ครีม steroid -การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เป็นการรักษาหลังจากไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นแล้ว

4. Acute glomerulonephritis

4.1. พยาธิสภาพ เมื่อเกิดการติดเชื้อจะมีแอนตีเจนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมา จากนั้นจะเกิดAntigen - Antibody complex ทำให้หลอดเลือดฝอยใน glomerular ถูกทำลาย ผลที่ตามมาคือ การกรองของเสียและการดูดกลับไม่เป็นไปตามปกติ เกิดอาการคั่งของน้ำและของเสีย

4.2. อาการ บวมที่ใบหน้า โดยเฉพาะขอบตา บวมขาและท้อง ชนิดกดไม่บุ๋มและบวมไม่มากปัสสาวะน้อยสีเข้ม ซีด กระสับกระส่ายและอ่อนเพลียมาก

4.3. สาเหตุ การอักเสบของไตไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อโดยตรง แต่เกิดข้นตามหลังการติดเชื้ออื่นๆ

4.4. ภาวะแทรกซ้อน -Hypertensive encephalopathy Acute cardiac และ Acute renal failure

4.5. การพยาบาล ป้องกันหรือควบคุมการติดเชื้อ ควบคุมอาการบวม ป้องกันภาวะโปแตสเซียมสูง(Hyperkalemia) ลดความดันโลหิต ลดอาหารที่มีโซเดียมสู. และอาหารที่มีโปรตีนสูง

5. นางสาว สุพัตตรา จันทร์ศรี ชั้นปี่ที่/ เลขที่ 100