Teams aan de basisi

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Teams aan de basisi создатель Mind Map: Teams aan de basisi

1. Besturingsfilosofie

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1. Complexer primair proces

2.2. Toename kwa;iteitseisen

2.3. Autonomie medewerkers

2.4. Taakverbreding, verfijning en professionalisme

3. Rolwijziging

3.1. Service

3.2. Informatie

4. Teamwork

4.1. Regelproblemen

4.2. Decentrale besturing

4.3. Meer speelruimte

4.4. Taakroulatie

5. Uitdaging

6. Betekenis van teamvorming

6.1. Schaalvergroting

6.2. Verhoging kwaliteitseisen

6.2.1. mondige klant

6.2.2. resultaatsturing

6.3. Klant centraal

6.4. Mondiger werknemer/betekenis vol werk

7. Integrale verantwoordelijkheid

8. Ontwerpprincipes

9. Bevoegdheden en speelruimte

10. Kritische succesfactoren

11. Teamcultuur ontwikkeling