Natuurkundige onderwerpen

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Natuurkundige onderwerpen создатель Mind Map: Natuurkundige onderwerpen

1. Klas 1

1.1. H6 (stoffen en Deeltjes)

1.1.1. 6.1 (Deeltjes, water, ijs en lucht)

1.1.1.1. Begrippen

1.1.1.1.1. Fase

1.1.1.1.2. Faseovergang

1.1.1.1.3. Vast

1.1.1.1.4. Vloeibaar

1.1.1.1.5. Gas

1.1.1.1.6. Smelten

1.1.1.1.7. Stollen

1.1.1.1.8. Verdampen

1.1.1.1.9. Condenseren

1.1.1.1.10. Rijpen

1.1.1.1.11. Sublimeren

1.1.1.1.12. Smeltpunt

1.1.1.1.13. Kookpunt

1.1.2. 6.2 (Zwaar en licht)

1.1.2.1. Begrippen

1.1.2.1.1. Dichtheid

1.1.2.1.2. Zinken

1.1.2.1.3. Zweven

1.1.2.1.4. Drijven

1.1.2.2. Formules

1.1.2.2.1. Volume(cm3) = Lengte(cm) x Breedte(cm) x Hoogte(cm)

1.1.2.2.2. Massa(g) = Dichtheid(g/cm3) x Volume(cm3)

1.1.3. 6.3 (In de lucht)

1.1.3.1. Begrippen

1.1.3.1.1. Druk

1.1.3.1.2. Vacuüm

1.1.3.1.3. Manometer

1.1.3.1.4. Overdruk

1.1.3.1.5. Onderdruk

1.1.3.2. Formules

1.1.3.2.1. Kracht(F) = Druk(N/cm2) x Oppervlakte(cm2)

1.2. H3 (Warmte en Temperatuur)

1.2.1. 3.1 (Hoe maak je iets warm)

1.2.1.1. Begrippen

1.2.1.1.1. Warmte

1.2.1.1.2. Energie

1.2.1.1.3. Energiebron

1.2.1.1.4. Isolatie

1.2.1.1.5. Geleiding

1.2.1.1.6. Stroming

1.2.1.1.7. Straling

1.2.2. 3.2 (Energie uit verbranding)

1.2.2.1. Begrippen

1.2.2.1.1. Brandstof

1.2.2.1.2. Chemische reactie

1.2.2.1.3. Zuurstof

1.2.2.1.4. Koolstofdioxide

1.2.2.1.5. Ontbrandingstemperatuur

1.2.2.1.6. Volledige verbranding

1.2.2.1.7. Onvolledige verbranding

1.2.2.1.8. Verbrandingswarmte

1.2.2.1.9. Joule

1.2.3. 3.3 ( Temperatuur)

1.2.3.1. Begrippen

1.2.3.1.1. Temperatuur

1.2.3.1.2. Graden celsius

1.2.3.1.3. Thermometer

1.2.3.1.4. Absolute nulpunt

1.2.3.1.5. Uitzetten

1.2.3.1.6. Krimpen

1.2.4. 3.4 (Duurzame energie)

1.2.4.1. Begrippen

1.2.4.1.1. Duurzame energie

1.2.4.1.2. Duurzame energiebron

1.2.4.1.3. Biobrandstoffen

1.2.4.1.4. Broeikaseffect

2. Klas 2

2.1. H2 (Elektriciteit)

2.1.1. 2.1 ( Wat kun je met elektriciteir doen?)

2.1.1.1. Begrippen

2.1.1.1.1. Elektrische stroom

2.1.1.1.2. Elektromagneet

2.1.1.1.3. Elektromotor

2.1.2. 2.2 ( Verschillende spanningsbronnen)

2.1.2.1. Begrippen

2.1.2.1.1. Elektrische spanning

2.1.2.1.2. Spanningsbron

2.1.2.1.3. Wisselspanning

2.1.2.1.4. Gelijkspanning

2.1.2.1.5. Zonnecel

2.1.2.1.6. Dynamo

2.1.2.1.7. Generator

2.1.3. 2.3 (Wat is elektriciteit)

2.1.3.1. Begrippen

2.1.3.1.1. Stroomkring

2.1.3.1.2. Schakelschema

2.1.3.1.3. Elektronen

2.1.3.1.4. Geleiders

2.1.3.1.5. Isolatoren

2.1.3.1.6. Stroomsterkte

2.1.3.1.7. Ampère

2.1.3.1.8. Ampèremeter

2.1.3.1.9. Parrallelschakeling

2.1.4. 2.3 (Schakelingen en veiligheid)

2.1.4.1. Begrippen

2.1.4.1.1. Overbelasting

2.1.4.1.2. Kortsluiting

2.1.4.1.3. Zekering

2.2. H4 (Krachten en Bewegingen)

2.2.1. 4.1 (Een wereld vol krachten)

2.2.1.1. Begrippen

2.2.1.1.1. Kracht

2.2.1.1.2. Magnetische kracht

2.2.1.1.3. Elektrische kracht

2.2.1.1.4. Zwaartekracht

2.2.1.1.5. Kleefkracht

2.2.1.1.6. Veerkracht

2.2.1.1.7. Spankracht

2.2.1.1.8. Wrijvingskracht

2.2.1.1.9. Luchtweerstand

2.2.2. 4.2 (De grootte van krachten)

2.2.2.1. Begrippen

2.2.2.1.1. Kilogram

2.2.2.1.2. Newton

2.2.2.1.3. Zwaartekracht

2.2.2.1.4. Massa

2.2.2.1.5. Veerunster

2.2.2.1.6. Krachtenschaal

2.2.2.2. Fromules

2.2.2.2.1. Zwaartekracht(N) = Massa(kg) x 9,81

2.2.3. 4.3 (Snelheid)

2.2.3.1. Begrippen

2.2.3.1.1. Snelheid

2.2.3.1.2. Afstand

2.2.3.1.3. Tijd

2.2.3.2. Formules

2.2.3.2.1. Afstand(m) = Snelheid(m/s) x Tijd(h)

2.2.4. 4.4 ( Versnellen en vertragen)

2.2.4.1. Begrippen

2.2.4.1.1. Versnellen

2.2.4.1.2. Vertragen

2.2.4.1.3. Voorstuwende kracht

2.2.4.1.4. Tegenwerkende kracht

2.2.4.1.5. Nettokracht

2.3. H1 (Licht en Kleur)

2.3.1. 1.1 (Kleuren zien)

2.3.1.1. Begrippen

2.3.1.1.1. Regenboog

2.3.1.1.2. Kleurenspectrum

2.3.1.1.3. lichtbronnen

2.3.1.1.4. Weerstand

2.3.1.1.5. Absorberen

2.3.1.1.6. Mengen van kleuren

2.3.2. 1.2 (Schaduw)

2.3.2.1. Begrippen

2.3.2.1.1. Lichtstralen

2.3.2.1.2. Schaduw

2.3.2.1.3. Halfschaduw

2.3.2.1.4. Kernschaduw

2.3.2.1.5. Puntbron

2.3.2.1.6. Evenwijdige lichtbundel

2.3.2.1.7. Divergente Lichtbundel

2.3.2.1.8. Vergrotingsfactor

2.3.2.2. Formules

2.3.2.2.1. Lengte schaduw(cm) = Vergrotingsfactor(N) x Lengte voorwerp(cm)

2.3.3. 1.3 (Spiegelbeelden bekijken)

2.3.3.1. Begrippen

2.3.3.1.1. Spiegelbeeld

2.3.3.1.2. Diffuse terugkaatsing

2.3.3.1.3. Spiegelende terugkaatsing

2.3.3.1.4. Blikveld

2.3.3.1.5. Dode hoek

2.3.3.1.6. Normaal

2.3.3.1.7. Spiegelwet

2.3.3.2. Formules

2.3.3.2.1. Hoek i = Hoek t

2.3.4. 1.4 (Uv-, ir- en andere straling)

2.3.4.1. Begrippen

2.3.4.1.1. Infrarode straling

2.3.4.1.2. Ultraviolette straling

2.3.4.1.3. Warmtestraling

2.3.4.1.4. Elektromagnetisch spectrum

2.3.4.1.5. Lichtsnelheid

3. Klas 3

3.1. H4 (Krachten en Bewegingen)

3.1.1. 4.1 (Snelheid)

3.1.1.1. Begrippen

3.1.1.1.1. Afstand

3.1.1.1.2. Constante snelheid

3.1.1.1.3. Gemiddelde snelheid

3.1.1.1.4. Snelheid-tijd-diagram

3.1.1.2. Formules

3.1.1.2.1. Afstand(m)= Gemiddelde snelheid(m/s) x Tijd(s)

3.1.2. 4.3 (Een diagram van de afstand)

3.1.2.1. Begrippen

3.1.2.1.1. Stroboscoopfoto

3.1.2.1.2. Plaats-tijd-diagram

3.1.2.1.3. Helling

3.1.2.1.4. Remweg

3.1.3. 4.2 (Versnelling)

3.1.3.1. Begrippen

3.1.3.1.1. Nettokracht

3.1.3.1.2. Evenwicht van krachten

3.1.3.1.3. Versnellen

3.1.3.1.4. Vertragen

3.1.3.1.5. Versnelling

3.1.4. 4.4 (Krachten)

3.1.4.1. Begrippen

3.1.4.1.1. Wisselwerking

3.1.4.1.2. Zwaartekracht

3.1.4.1.3. Gravitiekracht

3.1.4.1.4. Wrijvingskracht

3.1.4.1.5. Veerkracht

3.1.4.1.6. Spankracht

3.1.4.1.7. Gewicht

3.1.4.1.8. Normaalkracht

3.1.4.2. Formules

3.1.4.2.1. Zwaartekracht(N) = Massa(kg) x Zwaartekrachtsconstante(9,81 N/kg)

3.1.4.2.2. Veerkracht(N) = Veerconstante(N/m) x Uitrekking(m)

3.1.5. 4.5 (Hefbomen)

3.1.5.1. Begrippen

3.1.5.1.1. Hefboom

3.1.5.1.2. Draaipunt

3.1.5.1.3. Balans

3.1.5.1.4. Arm

3.1.5.1.5. Moment

3.1.5.1.6. Hefboomwet

3.1.5.2. Formules

3.1.5.2.1. Moment(Nm)= Kracht(N) x Arm(m)

3.1.5.2.2. F1 x R1 = F2 x R2

3.2. H1 (Elektrische apparaten))

3.2.1. 1.1 (Elektrische energie)

3.2.1.1. Begrippen

3.2.1.1.1. Energieomzetter

3.2.1.1.2. Rendement

3.2.1.1.3. Vermogen

3.2.1.1.4. Watt

3.2.1.1.5. Kilowatt

3.2.1.1.6. Kilowattuur

3.2.1.1.7. Joule

3.2.1.2. Formule

3.2.1.2.1. Energie(J) = Vermogen(W) x Tijd(s)

3.2.1.2.2. Rendement = Energie(nuttig) : Energie(toegevoerd) x 100%

3.2.2. 1.2 (Spanning en stroomsterkte)

3.2.2.1. Begrippen

3.2.2.1.1. Spanningsbron

3.2.2.1.2. Stroomkring

3.2.2.1.3. Elektronen

3.2.2.1.4. Stroomsterkte

3.2.2.1.5. Ampère

3.2.2.1.6. Ampèremeter

3.2.2.1.7. Spanning

3.2.2.1.8. Volt

3.2.2.1.9. Voltmeter

3.2.2.2. Formules

3.2.2.2.1. Vermogen(W) = Spanning(V) x Stroomsterkte(A)

3.2.3. 1.3 (Weerstand)

3.2.3.1. Begrippen

3.2.3.1.1. Weerstand

3.2.3.1.2. Ohm

3.2.3.1.3. Wet van Ohm

3.2.3.2. Formules

3.2.3.2.1. Spanning(V) = Stroomsterkte(A) x Weerstand(Ohm)

3.2.4. 1.4 (Elektrische schakelingen)

3.2.4.1. Begrippen

3.2.4.1.1. Serieschakeling

3.2.4.1.2. Parallelschakeling

3.2.5. 1.5 (Veiligheid en transport)

3.2.5.1. Begrippen

3.2.5.1.1. Overbelasting

3.2.5.1.2. Zekering

3.2.5.1.3. Kortsluiting

3.2.5.1.4. Groep

3.2.5.1.5. Aardlekschakelaar

3.3. H5 (Engergie en technologie))

3.3.1. 5.1 (Energie in huis)

3.3.1.1. Begrippen

3.3.1.1.1. Energiebron

3.3.1.1.2. Verbrandingswarmte

3.3.1.1.3. Soortelijke warmte

3.3.1.1.4. Rendement

3.3.1.2. Formule

3.3.1.2.1. Hoeveelheid warmte(J) = massa(Kg) x soortelijke warmte(4180 J/kg x C) x (eindtemperatuur(C) - begintemperatuur(C))

3.3.2. 5.2 (Energie en vervoer)

3.3.2.1. Begrippen

3.3.2.1.1. Arbeid

3.3.2.1.2. Bewegingsenergie

3.3.2.1.3. Verbrandingsmotor

3.3.2.1.4. Brandstofcel

3.3.2.1.5. Brandstofverbruik

3.3.2.2. Formule

3.3.2.2.1. Arbeid(J) = Kracht (N) x afstand(m)

3.3.3. 5.3 (Energie en sport)

3.3.3.1. Begrippen

3.3.3.1.1. Mechanisch vermogen

3.3.3.1.2. Vetverbranding

3.3.3.1.3. Koolhydraatverbranding

3.3.3.2. Formule

3.3.3.2.1. Vermogen(P) = Arbeid(J) : tijd(s)

3.3.4. 5.4 (Energie opslaan)

3.3.4.1. Begrippen

3.3.4.1.1. Energiedichtheid

3.3.4.1.2. Zwaarte-energie

3.3.4.2. Formule

3.3.4.2.1. Zwaarte-energie(J)= Massa(kg) x zwaartekrachtconstante(9,81N/kg) x hoogte(m)

3.3.5. 5.5 (Energie voor de toekomst)

3.3.5.1. Begrippen

3.3.5.1.1. Warmte- en koudeopslag

3.3.5.1.2. Aardwarmte

3.3.5.1.3. Zonne-energie

3.3.5.1.4. Windenergie

3.3.5.1.5. Biomassa