Wetgeving en deontologie

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Wetgeving en deontologie создатель Mind Map: Wetgeving en deontologie

1. Objecties VS subjectief

1.1. objectief

1.1.1. publiek

1.1.1.1. grondwettelijk

1.1.1.2. fiscaal

1.1.1.3. administratief

1.1.1.3.1. Gegevensbeschermingsautoriteit

1.1.1.3.2. Gemeentes (GAS)

1.1.1.4. strafproces

1.1.1.4.1. overtreding

1.1.1.4.2. misdaad

1.1.1.4.3. wanbedrijf

1.1.1.5. media

1.1.1.6. straf

1.1.2. privaat

1.1.2.1. burgerlijk

1.1.2.2. venootschap

1.1.2.3. arbeids

1.1.2.4. internationaal privaat

1.1.2.5. gerechtelijk proces

1.1.2.6. handels - en economisch

1.2. subjectief

1.2.1. politiek

1.2.2. burgelijk

2. Staatshervormingen

2.1. 1. 1970 - 1980

2.1.1. 3 cultuurgemeenschappen

2.1.2. 1 minister, NL cultur

2.1.3. taalgebruik en cultuur = bevoegdheden

2.2. 2. 1980 - 1988

2.2.1. 3 gemeenschappen ( VL, FR & DUI)

2.2.2. 2 gewesten (VL & W)

2.2.3. VL raad & executieve

2.3. 3. 1988 - 1993

2.3.1. onderwijs naar gemeenschappen

2.3.2. nieuw gewest = BXL

2.4. 4. 1993 - 2001

2.4.1. België = volwaardige Federale staat

2.4.2. parlement van deelstaten wordt sinds 1995 rechtstreeks verkozen

2.5. 5. 2001 - 2004

2.5.1. uitbreiding bevoegdheden deelstaten

2.5.2. gegarandeerde vertegenwoordiging van VL & BXL parlement

2.6. 6. 2014 - ...

2.6.1. splitsing BHV

2.6.2. senaat: senaat van deelstaten

2.6.3. uitbreiding bevoegdheden deelstaten

2.6.4. grotere fiscale autonomie voor deelstaten

2.7. NU

2.7.1. 15 kieskringen

3. België

3.1. federaal

3.1.1. wetgevende macht

3.1.1.1. bicameraal

3.1.2. uitvoerende macht

3.1.2.1. de kamer

3.1.2.2. de senaat

3.1.3. rechterlijke macht

3.2. VL gew. & gem.

3.2.1. wetgevende macht

3.2.1.1. VL parlement

3.2.2. uitvoerende macht

3.2.2.1. regering

3.2.2.2. Minister-president

3.3. provinciaal

3.3.1. bestendigde deputatie

3.3.2. provincieraad

3.3.3. gouverneur

3.4. gemeentelijk

3.4.1. gemeenteraad

3.4.2. college van schepenen en burgemeester

4. Europa

4.1. 18/4/1951

4.1.1. verdrag van Parijs

4.1.2. Benelux, FR, IT, West-Dui

4.2. 25/3/1957

4.2.1. verdrag van Rome

4.2.2. EURATOM & EEG

4.3. 1/6/1967

4.3.1. fusieverdrag -> EG

4.4. 1973

4.4.1. Engeland, Ierland & Denemarken

4.5. 1981

4.5.1. Griekenland

4.6. 1986

4.6.1. Spanje & Portugal

4.7. 1990

4.7.1. Noord-Duitland

4.8. 7/2/1992

4.8.1. verdrag van Maastricht

4.9. 1995

4.9.1. Finland, Zweden & Oostenrijk

4.10. 2/10/1997

4.10.1. verdrag van Amsterdam

4.11. 1/2/2003

4.11.1. verdrag van Nice

4.12. 2004

4.12.1. Cyprus, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Polen, Hongarije & Malta

4.13. 13/12/2007

4.13.1. verdrag van Lissabon

4.14. 2007

4.14.1. Roemenië & Bulgarije

4.15. 2013

4.15.1. Kroatië

5. €pese instellingen

5.1. €pese commissie

5.1.1. 28 commissarissen

5.2. Hoge vertegenwoordiger

5.3. Raad van de €pese Unie

5.3.1. staatshoofden

5.3.2. Donald Tusk

5.4. €pees parlement

5.4.1. wetgevend orgaan

5.5. Hof van justitie

5.5.1. €pees recht

5.6. €pese centrale bank

5.6.1. 19 leden

5.6.2. €-zone

5.7. €pese raad

5.7.1. 47 landen

5.7.1.1. 3/11/1995: EVRM

5.7.1.2. 15/9/1959: EHRM

5.8. €pese radio Unie

5.8.1. 12/2/1950: oprichting

5.8.2. 71 actieve landen

5.8.3. organiseert ESC

6. De wereld

6.1. NAVO

6.1.1. 4/4/1949: Washington

6.1.2. 29 landen (€pa & Noord-Amerika)

6.2. VN

6.2.1. 1945: opgericht (51 landen)

6.2.2. sinds 2011: 193 leden

6.2.3. NY = hoofdzetel

6.2.3.1. ook zetels in: Wenen, Nairobi & Genève

6.2.4. belangrijke organen

6.2.4.1. Algemene vergadering

6.2.4.1.1. vertegenwoordiging: 193 landen

6.2.4.1.2. vergadert 1x per jaar

6.2.4.1.3. 1 stem per lidstaat

6.2.4.2. Veiligheidsraad

6.2.4.2.1. 15 leden -> 5 permanenten

6.2.4.2.2. België

6.2.4.3. Internationaal gerechtshof

6.2.4.3.1. 15 rechters

6.2.4.3.2. Den Haag

6.2.4.4. ECOSOC

6.2.4.5. Trustschapsraad

6.2.5. Unicef & UNESCO

6.3. Internationaal Moneair Fonds

6.3.1. sinds jaren 70

6.3.2. leningen voor zwakkere landen

6.4. Wereldbank

6.4.1. voor ontwikkelingshulp

6.4.2. armoede bestrijden

6.5. G7

6.5.1. intergouvernementeel forum

6.5.2. belangrijke industriële landen

6.5.2.1. Frankrijk, Duitsland, Japan, VS, VK, Italië & Canada

6.6. G20

6.6.1. internationaal forum

6.6.2. EU + 19 eco. sterke landen

6.6.3. ministers van financiën

6.7. OESO

6.7.1. organisatie voor eco. samenwerking en ontwikkeling

6.7.2. 1961: oprichting in Parijs

6.7.3. 36 landen

6.8. Rode Kruis

6.8.1. 22/10/1863

6.8.2. internationale hulporganisatie

6.8.3. 7 principes

6.8.3.1. menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid & universialiteit