Ik als godsdienstleraar

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ik als godsdienstleraar создатель Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. leraar met hart en ziel

1.1. leraar vanuit je hart

1.1.1. hart voor de zaak

1.1.2. met gevoel betrokken bij hun vak

1.1.3. hart openstellen

1.2. leraar vanuit je ziel

1.2.1. weerspiegeling van je echtheid

1.2.2. levensbron, kracht

1.2.3. geïnspireerd worden

1.3. een bezielde leeraar

1.3.1. vanuit jouw unieke identiteit

1.3.2. vb: ik had vroeger een leerkracht waar ik enorm naar op keek. ze was zeer behulpzaam en zacht voor de leerlingen. Ze deed haar vak met hart en ziel en dat straalde ze uit. In haar les wou ik echt iets bijleren. En van deze motivatie ben ik ook enorm enthousiast geworden om met glans te slagen en leerkracht te worden. Ik wil met even veel passie als haar voor de klas staan.

2. waarom is dit boek er

2.1. kennisbasis geestelijke stromingen

2.1.1. respectvol

2.1.2. seksuele diversiteit

2.2. geestelijke stromingen op de basisschool

2.2.1. wereldgodsdiensten

2.2.1.1. humanisme

2.2.1.2. boeddhisme

2.2.1.3. hidoeïsme

2.2.1.4. de islam

2.2.1.5. jodendom

2.2.1.6. christendom

2.2.2. feiten geen meningen

2.3. veranderende visie op levensbeschouwelijk leren

2.3.1. bijzondere scholen

2.3.1.1. godsdienst/levensbeschouwing

2.3.2. aparte leerkracht

2.4. levensbeschouwelijk leren is meer dan lesgeven

2.4.1. vormingsgebied

2.4.2. leerlingen ontwikkelen bewust hun levensbeschouwelijke identiteit

2.4.3. kringgesprek

2.4.3.1. vb: Leerkracht geeft een les over levensvragen. Leerkracht heeft een aantal levensvragen meegenomen naar de les. Hij/ zij zet het gesprek in gang door zijn eigen mening te geven. Leerlingen gaan al snel input geven over hoe zij het juist zien en hoe zij erover denken.

2.5. een leerkracht met bagage

2.5.1. eigen interpretatie

2.5.2. wijsheid in verhalen

2.5.3. vragen stellen

3. hoe zit dit boek in elkaar

3.1. doel van het boek

3.1.1. begeleiden van het bewust worden van levensbeschouwelijkheid

3.1.2. bewust eigen levensbeschouwelijkheid

3.1.3. leerkracht is niet neutraal

3.1.4. gevoeligheid

3.1.4.1. bv: leerlingen stellen een vraag aan de leerkracht. ' Denk jij dat er leven na de dood is?' Het is niet de bedoeling dat je hier als leerkracht niet gaat op antwoorden. Maar je kan wel je eigen mening hier over geven. Mijn mening hierin is dat ik ervan overtuigd ben dat er leven na de dood is. Hier kan je dan bijvoorbeeld een gesprek met de leerlingen over aangaan en vragen hoe zij er over denken.

4. wat is levensbeschouwing

4.1. verhaal

4.1.1. kijk op het leven

4.1.1.1. vb: Als je een verhaal verteld ga je dit meestal altijd doen vanuit je eigen kijk op het leven. Het is moeilijk om een verhaal te vertellen waar je zelf niet 100% achter staat.

4.1.2. persoonlijke levensbeschouwing

4.1.2.1. kijk op het leven/ visie

4.1.3. hoe je iets interpreteert

4.1.4. belangrijkste dingen

4.1.5. hoogte- en dieptepunten

4.2. levensvragen

4.2.1. verzameling antwoorden

4.2.2. vaak bij lastige keuze

4.2.2.1. vb: Mijn grootste levensvraag was wat ik nog wou verder studeren. Dit vond ik namelijk een enorm moeilijke struikelblok omdat heel je toekomst er vanaf hangt. Ik koos indertijd voor ASO: humane wetenschappen. Deze studie kon ik niet met glans beëindigen door de vele buizen die ik doorheen het jaar behaalde. Mijn ouders hebben toen besloten om mij daar weg te halen en mij naar een sportschool te sturen. Ik was toen enorm boos, maar nu ben ik ze daar heel dankbaar voor. Ik ben nu afgestudeerd als leerkracht LO en studeer verder voor lager onderwijs. Zonder de hulp van mijn ouders had ik het nu zo ver niet geschopt in mijn leven. Toen koos ik voor mijn vrienden, de dag van vandaag kies ik wat voor mij belangrijk is en niet wat een ander daar van vind/ hoe een ander daar over denkt.

4.2.3. teleurstelling

4.2.4. geen pasklaar antwoord

4.3. levensvragen en verhaal

4.3.1. kracht of dimensie in het bestaan

4.3.2. behoefte aan een verklaring

4.3.3. visie en begrip