Onderwijs in Brussel (2010)

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Onderwijs in Brussel (2010) создатель Mind Map: Onderwijs in Brussel (2010)

1. Lokale en transversale coördinatie (!)

1.1. BHG+ Gemeenten + COCOF + VGC

1.1.1. schoolverzuim bestrijding

1.1.2. uitrusting van het middelbaar technisch en beroepsonderwijs

1.2. Probleem?

1.2.1. financieel

1.2.1.1. Vl Gem

1.2.1.2. Fr Gem

1.2.1.2.1. 75% begroting --> onderwijs Brussel

1.2.2. structureel (territorium+patrimonium)

1.2.3. verschillende onderwijsnetten!

1.3. Oplossing?

1.3.1. "REGIONALISERING VAN HET ONDERWIJS"

1.3.1.1. LOG (lokaal overlegplatform)

1.3.1.1.1. reeds bezig met inschrijvingen

1.3.1.2. Bassins scolaires

1.3.1.2.1. weinig invloed

1.3.1.3. BHG meer bevoegdheden?

1.3.1.4. Waarom?

1.3.1.4.1. over de gemeenten heen

1.3.1.4.2. over de netten heen

1.3.1.4.3. sneller overleg (lokaal)

1.3.1.4.4. opvolging vraag en aanbod

1.3.1.4.5. financieel?

1.3.1.4.6. Schoolse stadsontwikkeling

1.3.1.4.7. socio-economische situaties

1.3.1.4.8. ....

1.3.2. Capaciteitsprobleem (overzicht nieuwe projecten)

1.3.2.1. Task Force Onderwijs (2013)

1.3.2.1.1. BHG

1.3.2.1.2. Vl Gem

1.3.2.1.3. Fr Gem

1.3.2.1.4. VGC

1.3.2.1.5. COCOF

1.3.2.1.6. ATO

1.3.2.2. BHG + gemeenten + Waals Gewest + Fr Gem + COCOF

2. Politieke Kader: inrichtende machten

2.1. Gesubsidieerd (erkend)

2.1.1. Vlaamse Gemeenschap

2.1.1.1. 3 onderwijsnetten

2.1.1.1.1. Officieel

2.1.1.1.2. Officieel gesubsidieerd

2.1.1.1.3. Vrij gesubsidieerd

2.1.1.2. VGC

2.1.1.3. Aantal scholen 2010: 29,7%

2.1.2. Franstalige Gemeenschap

2.1.2.1. 3 onderwijsnetten

2.1.2.1.1. Officieel

2.1.2.1.2. Officieel gesubsidieerd

2.1.2.1.3. Vrij gesubsidieerd

2.1.2.2. COCOF

2.1.2.2.1. Decretaal

2.1.2.3. Aantal scholen 2010: 70,3%

2.1.3. normen/voorwaarden

2.1.3.1. opleiding onderwijzend personeel

2.1.3.2. gebouwen

2.1.3.3. hygiëne

2.1.3.4. eindtermen

2.2. Niet gesubsidieerd

2.2.1. Privé-onderwijs

2.2.1.1. Internationale scholen

2.3. Federaal

2.3.1. schoolplicht

2.3.1.1. 6-18jaar

2.3.1.2. controle niet ingeschreven kinderen

2.3.2. minimale vereisten diploma

2.3.3. pensioensysteem

2.3.4. taalgebruik

2.3.5. hypothetische tweetalige scholen

2.4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2.4.1. stedenbouw

2.4.1.1. schoolgebouwen (capaciteit)

2.4.2. milieu

2.4.3. tewerkstelling

2.4.3.1. financiëring bijkomend personeel voor prioritaire onderwijszones

2.4.3.2. schoolgebouwen (capaciteit)

3. Leerling: profiel BHG

3.1. 2019

3.1.1. +21%

3.2. 2010

3.2.1. 228 578

3.2.1.1. 18,3%

3.2.1.1.1. 30%

3.2.1.1.2. 20%

3.2.1.1.3. 50%

3.2.1.2. 81,7%

3.2.1.2.1. 11%

3.2.1.2.2. 40%

3.2.1.2.3. 49%

3.2.1.3. percentage lln tov totale gemeenschap

3.2.1.3.1. 4%

3.2.1.3.2. 21%

3.2.1.4. woont NIET in Brussel (schatting)

3.2.1.4.1. 13%

3.2.1.4.2. 15,3%

3.2.2. >15 000

3.2.2.1. Europese scholen

3.3. Spreektaal thuis

3.3.1. Ne

3.3.2. Fr

3.3.3. Andere

3.3.3.1. Grootste groep

3.4. # brusselse kinderen dat in gewest naar school gaat

3.4.1. >95%

3.5. Keuzevrijheid

3.6. leerplicht (schoolplicht)

4. Vaststellingen + debatten (!)

4.1. verzadiging (!)

4.1.1. Probleem?

4.1.1.1. capaciteitsprobleem bestaande scholen (!)

4.1.1.1.1. demografische groei schoolleeftijd

4.1.1.1.2. Infrastructuur?

4.1.2. Oplossing?

4.1.2.1. voorzien 2013

4.1.2.1.1. +10%

4.1.2.2. sites?

4.1.2.2.1. budget?

4.1.2.3. regulering inschrijving (!)

4.1.2.4. Lokale en transversale coördinatie (!)

4.2. diversiteit (!)

4.2.1. Probleem?

4.2.1.1. Spreektaal thuis VS school

4.2.1.2. cultureel, religieus of levensbeschouwelijk

4.2.2. Oplossing?

4.2.2.1. "speciale scholen": ALE, OLC, DASPA

4.2.2.1.1. te weinig

4.2.2.1.2. geen structurele oplossing

4.2.2.2. Brede scholen?

4.2.2.2.1. gedeelde infrastructuur

4.2.2.2.2. sociale cohesie

4.2.2.3. regulering inschrijving (!)

4.2.2.3.1. 2010: 55% plaatsen voor Ne sprekend

4.2.2.4. Lokale en transversale coördinatie (!)

4.3. ongelijkheden (!)

4.3.1. Probleem?

4.3.1.1. "voorkeurscholen" vs "standaardscholen" + "elitescholen" vs "gettoscholen" en "probleemscholen"

4.3.1.1.1. sociaal-economisch

4.3.1.1.2. Keuzevrijheid?

4.3.1.2. dualisering

4.3.1.2.1. + hoger gediplomeerden

4.3.1.2.2. + laaggeschoolden

4.3.2. Oplossing?

4.3.2.1. Brede scholen?

4.3.2.1.1. sociale cohesie

4.3.2.1.2. gedeelde infrastructuur

4.3.2.2. regulering inschrijvingen (!)

4.3.2.2.1. 2010: homogeniteit tegengaan

4.3.2.3. Lokale en transversale coördinatie (!)

4.4. Tekorten (!)

4.4.1. Probleem?

4.4.1.1. Onderwijzers

4.4.1.1.1. grote turn-over

4.4.1.1.2. tekort

4.4.1.1.3. pensionering

4.4.2. Oplossing?

4.4.2.1. Lokale en transversale coördinatie (!)